Compressed towel là gì

Thông tin thuật ngữ プレスタオル tiếng Nhật

Từ điển Nhật Việt

phát âm プレスタオル tiếng Nhật プレスタオル
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ プレスタオル

Chủ đề Chủ đề Tiếng Nhật chuyên ngành
Việt Nhật Nhật Việt

Định nghĩa - Khái niệm

プレスタオル tiếng Nhật?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ プレスタオル trong tiếng Nhật. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ プレスタオル tiếng Nhật nghĩa là gì.

compressed towel, compress towel;

Kana:


Xem từ điển Việt Nhật

Thuật ngữ liên quan tới プレスタオル

 • 墨客 tiếng Nhật là gì?
 • システム管理応用プロセス tiếng Nhật là gì?
 • 総辞職 tiếng Nhật là gì?
 • 神事相撲 tiếng Nhật là gì?
 • アールグレイ tiếng Nhật là gì?
 • ウイルス防止 tiếng Nhật là gì?
 • だいひつ tiếng Nhật là gì?
 • 遣らかす tiếng Nhật là gì?
 • 主事 tiếng Nhật là gì?
 • 懸垂線 tiếng Nhật là gì?
 • 貨物駅 tiếng Nhật là gì?
 • シチセンムスメベラ tiếng Nhật là gì?
 • カドミウムレッド tiếng Nhật là gì?
 • 始業日 tiếng Nhật là gì?
 • サイドワーク tiếng Nhật là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của プレスタオル trong tiếng Nhật

プレスタオル có nghĩa là: compressed towel, compress towel; Kana:

Đây là cách dùng プレスタオル tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Nhật

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ プレスタオル tiếng Nhật là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Video liên quan