Cộng, trừ đa thức một biến là gì

 • Lý thuyết cộng, trừ đa thức một biến

  Để cộng, trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

  Xem chi tiết
 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 45 SGK Toán 7 Tập 2

  Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 45 SGK Toán 7 Tập 2. Cho hai đa thức

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 44 trang 45 sgk toán 7 - tập 2

  Giải bài 44 trang 45 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai đa thức:

  Xem lời giải
 • Bài 45 trang 45 sgk toán 7 - tập 2

  Giải bài 45 trang 45 SGK Toán 7 tập 2. Cho đa thức

  Xem lời giải
 • Bài 46 trang 45 sgk toán 7 - tập 2

  Giải bài 46 trang 45 SGK Toán 7 tập 2. Viết đa thức dưới dạng:

  Xem lời giải
 • Bài 47 trang 45 SGK Toán 7 tập 2

  Giải bài 47 trang 45 SGK Toán 7 tập 2. Cho các đa thức:

  Xem lời giải
 • Bài 48 trang 46 sgk toán 7 - tập 2

  Giải bài 48 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng:

  Xem lời giải
 • Bài 49 trang 46 sgk toán 7 - tập 2

  Giải bài 49 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau:

  Xem lời giải
 • Bài 50 trang 46 sgk toán 7 - tập 2

  Giải bài 50 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Thu gọn các đa thức

  Xem lời giải
 • Bài 51 trang 46 sgk toán 7 - tập 2

  Giải bài 51 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai đa thức:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Xem thêm