Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 10 năm 2023-2023 năm 2024

Đề thi violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 8 đề có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 8 đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 cấp Quốc gia năm nay – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quốc gia (Vòng 8 thi Đình) năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 BAO GỒM CÓ 8 ĐỀ ÔN THI, MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI:

 • PHẦN ĐỀ
 • PHẦN ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP 8 ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 10 năm 2023-2023 năm 2024

Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 10 năm 2023-2023 năm 2024

Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 10 năm 2023-2023 năm 2024


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 8 ĐỀ


Câu 6: Trung bình cộng của ba số là 120. Biết số thứ nhất là 95 và số thứ nhất hơn số thứ hai là 13. Tìm số thứ ba.

a/ 183 b/ 228 c/ 252 d/ 157

Hướng dẫn

Tổng ba số là: 120 × 3 = 360.

Số thứ hai là: 95 – 13 = 82

Số thứ ba là: 360 – 95 – 82 = 183

Câu 7: An tham gia đấu cờ và đã đấu 20 ván, mỗi ván thắng được 10 điểm, mỗi ván hòa được 5 điểm, mỗi ván thua mất 5 điểm.

Sau đợt thi An được 130 điểm. Hỏi An đã thắng bao nhiêu ván biết rằng An hòa 2 ván?

a/ 13 b/ 14 c/ 16 d/ 15

Hướng dẫn

2 ván hòa An được số điểm là: 5 × 2 = 10 (điểm)

Số ván còn lại là: 20 – 2 = 18 (ván)

18 ván này An được số điểm là: 130 – 10 = 120 (điểm)

Giả sử An đã thắng hết 18 ván thì An được số điểm là: 10 × 18 = 180 (điểm)

Số điểm thừa ra là: 180 – 120 = 60 (điểm)

Thừa 60 điểm do mỗi câu đúng hơn mỗi câu sai số điểm là: 10 + 5 = 15 (điểm)

Số câu An trả lời sai là: 60 : 15 = 4 (câu)

Số câu An trả lời đúng là: 18 – 4 = 14 (câu)

…………

Để xem tiếp Bộ 8 đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 4 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Quốc gia năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 năm 2023-2024 gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao có lời giải chi tiết trong tài liệu Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 đầy đủ các vòng giúp học sinh lớp 3 ôn thi Violympic Toán lớp 3 đạt kết quả cao.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 năm 2023-2024 (có lời giải)

Quảng cáo

BÀI 1: 12 CON GIÁP

Câu 1:

Mỗi ngày dùng 5kg. Ba bao này được mấy ngày nhỉ?

Trả lời: ....ngày.

Câu 2: Lớp 3A có 45 học sinh, 12 học sinh thích bơi, 16 học sinh thích đá bóng, 5 học sinh thích cả bơi và bóng đá. Hỏi trong lớp 3A có bao nhiêu học sinh không thích môn nào trong 2 môn bơi và bóng đá?

a/ 12 học sinh b/ 22 học sinh c/ 25 học sinh d/ 17 học sinh

Câu 3:

Quảng cáo

Kết quả của phép tính trên là:

a/ 32 630 b/ 31 630 c/ 31 730 d/ 32 730

Câu 4: Bạn Khôi mất 30 phút để đi bộ từ cột đèn đầu tiên đến cột đèn thứ 6. Hỏi nếu bạn Khôi đi tiếp 1 tiếng nữa thì sẽ đi đến cột đèn thứ mấy? Biết rằng tốc độ đi bộ của Khôi không thay đổi và các cột đèn cách đều nhau.

a/ Cột đèn thứ 18 b/ Cột đèn thứ 1

c/ Cột đèn thứ 17 d/ Cột đèn thứ 16

Câu 5: Ngày 14 tháng 2 năm 2020 là thứ sáu. Hỏi ngày 5 tháng 3 cùng năm đó là thứ mấy?

a/ Thứ tư b/ Thứ sáu c/ Thứ năm d/ Thứ bảy

Câu 6:

Quảng cáo

Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 10 năm 2023-2023 năm 2024

-->

Số cần điền vào miếng dưa hấu là:

a/ 5 b/ 50 c/ 500 d/ 050

Câu 7: Cho tứ giác GHIK. Biết GK + HI = 65cm, GH + KI = 58cm. Tính chu vi tứ giác GHIK.

a/ 133cm b/ 113cm c/ 123cm d/ Không tính được

Câu 8: Cho tam giác MNP có 3 cạnh bằng nhau và chu vi tam giác là 8m 1cm. Độ dài 1 cạnh của tam giác là bao nhiêu xăng-ti-mét?

a/ 207cm b/ 27cm c/ 267cm d/ 243cm

Quảng cáo

Câu 9: Trong kho có 66 137kg gạo. Ngày đầu tiên kho xuất đi được 5 281kg. Ngày thứ hai kho xuất được số gạo gấp 4 lần ngày thứ nhất. Ngày thứ ba kho xuất được ít hơn 2 ngày đầu 8 285kg.

Hỏi sau 3 ngày, trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

a/ 21 612kg b/ 5042kg c/ 26 893kg d/ 15 642kg

Câu 10: Một bình chứa tối đa được 11 nước. Trong bình đang chứa 300ml nước. Minh đã uống hết 180ml. Sau đó Minh đổ thêm vào bình 3 cốc nước, mỗi cốc chứa 280ml. Hỏi nước có bị tràn ra ngoài không?

Có điền 1, Không điền 0.

Trả lời:

....

BÀI 2: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

Câu 1: 85mm × 6 + 49cm = .... cm. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

a/ 559 b/ 100 c/ 1000 d/ 5149

Câu 2: Giá trị của biểu thức 8451 + 5202 : 3 là:

a/ 9185 b/ 10 185 c/ 4551 d/ 4651

Câu 3: Một người đi bộ trong 5 phút thì được 600m. Hỏi nếu người đó đi bộ trong 9 phút thì được bao nhiêu mét? Giả sử quãng đường người đó đi được trong mỗi phút là

như nhau.

a/ 1800m b/ 1880m c/ 1008m d/1080m

Câu 4: Số gồm 5 chục nghìn, 8 nghìn, 4 trăm và 9 đơn vị là:

a/ 58 049 b/ 85 049 c/ 85 409 d/ 58 409

Câu 5: Cho năm điểm A, B, C, D, E cùng nằm trên một đường thẳng.

+) A nằm giữa hai điểm D và E+) A nằm giữa hai điểm C và B

+) D nằm giữa hai điểm C và A+) E nằm giữa hai điểm B và A

Nhận xét nào dưới đây là đúng?

a/ Điểm A nằm giữa hai điểm C và D b/ Độ dài AB lớn hơn độ dài CB

c/ Độ dài CB lớn hơn độ dài DE d/ Điểm E nằm giữa hai điểm C và A

Câu 6: Giá trị của biểu thức (5681 – 2864) : 3 + 1528 là:

a/ 557 b/ 2467 c/ 4376 d/ 6254

Câu 7: Từ số 24 538 đến 25 518 có bao nhiêu số tròn trăm?

a/ 10 số b/ 9 số c/ 11 số d/ 7 số

Câu 8: A là số có 5 chữ số trong đó chữ số hàng nghìn là 9. Sau khi làm tròn A đến hàng trăm thì ta được số mới có chữ số hàng trăm là 7. A có thể là số nào dưới đây?

a/ 59 753 b/ 95 708 c/ 39 684 d/ 91 675

Câu 9: Trong tháng nào đó có 3 ngày thứ sáu đều là ngày chẵn (tức là ngày mang số chẵn trong tháng). Hãy tính xem ngày 19 của tháng đó là thứ mấy trong tuần?

a/ Thứ ba b/ Thứ năm c/ Thứ hai d/ Chủ nhật

Câu 10: Điền 6 số từ 15 đến 20 vào các hình tròn sao cho tổng của 3 số trong mỗi cạnh của tam giác đều bằng nhau. Hỏi giá trị lớn nhất của tổng đó có thể là bao nhiêu?

a/ 54 b/ 56 c/ 53 d/ 55

BÀI 3: LEO DỐC

Câu 1:

Khối lượng của một quả dưa hấu là ..........g.

Câu 2:

Kết quả của phép tính trên là ...

a/ 18 493 b/ 28 593 c/ 28 493 d/ 18 593

Câu 3:

Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

a/ 56 210 b/ 56 219 c/ 54 219 d/ 54 210

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 340mm + 360mm

Câu 5:

Biết mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài 4cm. Tính chu vi của hình trên?

Trả lời: Chu vi của hình trên là

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của chữ số a sao cho số 24 5a0¯khi làm tròn đến hàng trăm được số 24 600 là: ........

Câu 7: Cho các chữ số 5, 7, 8, 2, 3. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau lớn hơn 65 498?

a/ 24 số b/ 60 số c/ 48 số d/ 36 số

Câu 8: Trong hình vẽ bên dưới, có bao nhiêu góc đỉnh A?

Trả lời: ........ góc.

Câu 9: Cho dãy số sau: 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ..... Hỏi trong 2023 số hạng đầu tiên

của dãy số trên có bao nhiêu số chẵn?

a/ 674 số b/ 1348 số c/ 999 số d/ 1011 số

Câu 10: Lớp 3H có 50 học sinh được yêu cầu trả lời 2 câu hỏi. 40 học sinh trả lời đúng ở câu hỏi đầu tiên, 25 học sinh trả lời đúng ở câu hỏi thứ hai và 5 học sinh không trả lời đúng cả hai câu hỏi.

Hỏi lớp 3H có bao nhiêu học sinh trả lời đúng cả hai câu hỏi?

Trả lời: ..... học sinh.

HƯỚNG DẪN GIẢI

BÀI 1: 12 CON GIÁP

Câu 1:

Mỗi ngày dùng 5kg. Ba bao này được mấy ngày nhỉ?

Trả lời: .... ngày.

Hướng dẫn

Tổng số ki-lô-gam ba bao là: 215 × 3 = 645 (kg)

Ba bao dùng được số ngày là: 645 : 5 = 129 (ngày)

Điền 129

Câu 2: Lớp 3A có 45 học sinh, 12 học sinh thích bơi, 16 học sinh thích đá bóng, 5 học sinh thích cả bơi và bóng đá. Hỏi trong lớp 3A có bao nhiêu học sinh không thích môn nào trong 2 môn bơi và bóng đá?

a/ 12 học sinh b/ 22 học sinh c/ 25 học sinh d/ 17 học sinh

Hướng dẫn

Số học sinh chỉ thích bơi là: 12 – 5 = 7 (học sinh)

Số học sinh chỉ thích đá bóng là: 16 – 5 = 11 (học sinh)

Số học sinh thích bơi, đá bóng là: 7 + 5 + 11 = 23 (học sinh)

Số học sinh không thích môn nào trong 2 môn bơi và bóng đá là:

45 – 23 = 22 (học sinh)

Câu 3:

Kết quả của phép tính trên là:

a/ 32 630 b/ 31 630 c/ 31 730 d/ 32 730

Câu 4: Bạn Khôi mất 30 phút để đi bộ từ cột đèn đầu tiên đến cột đèn thứ 6. Hỏi nếu bạn Khôi đi tiếp 1 tiếng nữa thì sẽ đi đến cột đèn thứ mấy? Biết rằng tốc độ đi bộ của Khôi không thay đổi và các cột đèn cách đều nhau.

a/ Cột đèn thứ 18 b/ Cột đèn thứ 1

c/ Cột đèn thứ 17 d/ Cột đèn thứ 16

Hướng dẫn

Từ cột đèn đầu tiên đến cột đèn thứ 6 có 6 – 1 = 5 khoảng cách

Thời gian đi Khôi đi từ cột đèn này tới cột đèn tiếp theo là: 30 : 5 = 6 (phút)

Đổi 1 tiếng = 60 phút

1 tiếng Khôi đi được số cột đèn nữa là: 60 : 6 = 10 (cột)

Vậy 1 tiếng nữa thì Khôi sẽ đi đến cột đèn thứ: 6 + 10 = 16

Câu 5: Ngày 14 tháng 2 năm 2020 là thứ sáu. Hỏi ngày 5 tháng 3 cùng năm đó là thứ

máy?

a/ Thứ tư b/ Thứ sáu c/ Thứ năm d/ Thứ bảy

Hướng dẫn

Năm 2020 là năm nhuận nên tháng 2 có 29 ngày.

Từ ngày 12 tháng 2 (không tính ngày 14/2) đến ngày 5 tháng 3 có số ngày là:

29 – 14 + 5 = 20 (ngày)

Ta có: 20 : 7 = 2 (dư 6)

Ta có bảng sau:

1

2

3

4

5

6

Thứ

7

CN

2

3

4

5

Vậy ngày 5/3 cùng năm đó là thứ năm.

Câu 6:

Số cần điền vào miếng dưa hấu là:

a/ 5 b/ 50 c/ 500 d/ 050

................................

................................

................................

Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 các vòng khác:

 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 5 năm 2023-2024
 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 6 năm 2023-2024
 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024
 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 năm 2023-2024
 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024
 • Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 10 năm 2023-2023 năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 10 năm 2023-2023 năm 2024

Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 10 năm 2023-2023 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu ôn tập và bồi dưỡng môn Tiếng Việt khối Tiểu học đầy đủ kiến thức trọng tâm môn Tiếng Việt lớp 3, 4, 5 và bài tập có hướng dẫn chi tiết.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.