Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 11 năm 2023-2023 năm 2024

 • Giới thiệu

  • Về chúng tôi
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Đăng ký VnDoc Pro
  • Quảng cáo
  • Liên hệ
 • Chính sách

  • Chính sách quy định
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Hướng dẫn thanh toán
  • Chính sách đổi trả
  • DMCA
 • Theo dõi chúng tôi

  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
 • Tải ứng dụng

  • Học tiếng Anh
 • Chứng nhận

  • Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 11 năm 2023-2023 năm 2024
 • Đối tác của Google

  • Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 11 năm 2023-2023 năm 2024

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Ngọc Lam. ©2024 Công ty Cổ phần Mạng trực tuyến META. Địa chỉ: 56 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024 2242 6188. Email: [email protected]. Giấy phép số 366/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp.

 • 1. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp Đề thi VIOLYMPIC Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường MỚI – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 4 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 1 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN – TOÁN TA LỚP 4 CẤP HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ MỚI ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TRƯỜNG MỚI – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI MỚI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 4 VÀ BỘ ĐỀ ÔN TOÁN HKIMO-TIMO-KANGAROO LỚP 4 *** TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – SỐ TỰ NHIÊN, CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT.  CHỦ ĐỀ 2 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 3 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, BIỂU THỨC CÓ CHỨA CHỮ, TÌM X,  TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 4 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 5 - TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 6 – ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 7 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC
 • 2. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp Đề thi VIOLYMPIC Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường MỚI – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 4 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 2 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN – TOÁN TA LỚP 4 CẤP HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 4 VÀ BỘ ĐỀ ÔN TOÁN HKIMO-TIMO-KANGAROO LỚP 4 *** TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: CHỦ ĐỀ 1 – SỐ TỰ NHIÊN, CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT. Câu 1: Trong số 678 387, chữ số 6 ở hàng ………….; lớp………. a/ trăm nghìn, nghìn b/ nghìn, đơn vị c/ nghìn, nghìn d/ chục nghìn, đơn vị Câu 2: Số 30 845 được viết bằng chữ là: …. a/ Ba trăm linh tám nghìn bốn mươi lăm. b/ Ba nghìm tám trăm bốn mươi lăm. c/ Ba mươi nghìn tám trăm bốn mươi lăm. d/ Ba trăm nghìn tám trăm bốn mươi lăm. Câu 3: Tìm số có hai chữ số biết rằng tổng của hai chữ số đó bằng 9 và khi đổi chỗ hai chữ số đó thì số ấy tăng thêm 27 đơn vị. Trả lời: Số đó là: ………… Hướng dẫn Gọi số cần tìm là ̅̅̅ (a, b là các số tự nhiên có 1 chữ số và a khác 0) Theo đề bài ta có: a < b, a + b = 9 và ̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅ 10 × b + a – 10 × a – b = 27 9 × (b – a) = 27 b – a = 27 : 9 = 3 Giá trị của a là: (9 – 3) : 2 = 3
 • 3. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp Đề thi VIOLYMPIC Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường MỚI – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 4 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 3 Giá trị của b là: 9 – 3 = 6 Vậy số cần tìm là: 36 Điền 36 Câu 4: Tích của số liền sau số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau với số liền trước số lớn nhất có 1 chữ số là … Hướng dẫn Số liền trước số lớn nhất có 1 chữ số là: 8 Số liền sau số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là: 102346 Tích là: 102346 × 8 = 818768 Điền 818768 …………… Để xem tiếp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 - 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: Câu 5: Cho hai số tự nhiên a và b biết: a + b = 12 và ̅̅̅ + ̅̅̅ – ̅̅̅ = 55. Giá trị của b là: … Hướng dẫn ̅̅̅ + ̅̅̅ – ̅̅̅ = 55 10 × a + b + 10 × b + a – ̅̅̅ = 55 11 × a + 11 × b – ̅̅̅ = 55 11× (a + b) – ̅̅̅ = 55 11 × 12 – ̅̅̅ = 55 (Vì a + b = 12) 132 – ̅̅̅ = 55 ̅̅̅ = 132 – 55 ̅̅̅ = 77 Vậy b = 7 Điền 7 Câu 6: Cho A = 12345678910….(A được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp)
 • 4. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp Đề thi VIOLYMPIC Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường MỚI – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 4 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 4 Chữ số thứ 1000 của A là chữ số: … Hướng dẫn Số số có 1 chữ số là: 9 và viết: 1 × 9 = 9 (chữ số) Số số có 2 chữ số là 90 và viết: 2 × 90 = 180 (chữ số) Số chữ số còn lại là: 1000 – 180 – 9 = 811 (chữ số) < 2700 Nên số chữ số còn lại được viết bởi các số có 3 chữ số Ta có: 811 : 3 = 270 (dư 1) Số có 3 chữ số thứ 270 là: (270 – 1) × 1 + 100 = 369 Số tiếp theo là: 370 Vậy chữ số thứ 1000 của A là chữ số 3 trong số 370 Điền 3 …………… Để xem tiếp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Quận năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 - 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
 • 5. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp Đề thi VIOLYMPIC Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường MỚI – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 4 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 5 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN – TOÁN TA LỚP 4 CẤP HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 4 VÀ BỘ ĐỀ ÔN TOÁN HKIMO-TIMO-KANGAROO LỚP 4 *** TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: CHỦ ĐỀ 2 – HÌNH HỌC Câu 1: Một cái sân hình vuông. Người ta mở rộng sân về bên phải 3m và lên phía trên 3m thì diện tích tăng thêm 99m2 . Tính diện tích cái sân ban đầu. Trả lời: Diện tích cái sân ban đầu là …m2 Hướng dẫn Diện tích tăng thêm là diện tích phần tô màu. Diện tích hình vuông nhỏ là: 3 × 3 = 9 (m2 ) Diện tích 2 hình chữ nhật màu vàng là: 99 – 9 = 90 (m2 ) Diện tích 1 hình chữ nhật màu vàng là: 90 : 2 = 45 (m2 ) Cạnh hình vuông là: 45 : 3 = 15 (m) Diện tích sân ban đầu là: 15 × 15 = 225 (m2 ) Điền 225
 • 6. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp Đề thi VIOLYMPIC Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường MỚI – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 4 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 6 Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 93cm2 . Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là …cm2 . Hướng dẫn Theo đề bài ta có hình vẽ như sau: Diện tích tăng thêm là phần diện tích màu xanh. Cạnh hình chữ nhật màu xanh là: 93 : 3 = 31 (cm) 2 lần chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: 31 + 3 = 34 (cm) Chiều rộng hình chữ nhật là: 34 : 2 = 17 (cm) Chiều dài hình chữ nhật là: 17 × 3 = 51 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 51 × 17 = 867 (cm2 ) Điền 867 …………… Để xem tiếp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 - 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: Câu 3: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 102m. Nếu tăng chiều rộng 6m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích khu đất tăng 216m2 . Tính diện tích ban đầu của khu đất A/2376 B/540 C/2367 D/ 504 Hướng dẫn
 • 7. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp Đề thi VIOLYMPIC Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường MỚI – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 4 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 7 Chiều dài khu đất hình chữ nhật là: 216 : 6 = 36 (m) Nửa chu vi khu đất hình chữ nhật là: 102 : 2 = 51 (m) Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là: 51 – 36 = 15 (m) Diện tích khu đất hình chữ nhật là: 36 × 15 = 540 (m2 ) …………… Để xem tiếp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 - 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
 • 8. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp Đề thi VIOLYMPIC Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường MỚI – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 4 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 8 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN – TOÁN TA LỚP 4 CẤP HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 4 VÀ BỘ ĐỀ ÔN TOÁN HKIMO-TIMO-KANGAROO LỚP 4 *** TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: CHỦ ĐỀ 3 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, BIỂU THỨC CÓ CHỨA CHỮ, TÌM X TÍNH CHẤT GIAO HOÁN, KẾT HỢP. BÀI TẬP Câu 1: Tích của hai số tự nhiên là 48. Nếu giảm thừa số thứ hai đi 6 lần thì tích mới thu được là…………..48 : 6 = 8 (Trong một tích, thừa số giảm bao nhiêu lần thì tích giảm bấy nhiêu lần) Câu 2: Tích của hai số tự nhiên là 23. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 8 lần thì tích mới thu được là: …….. Hướng dẫn Trong một tích thừa số tăng bao nhiêu lần thì tích tăng bấy nhiều lần Vậy tích mới là: 23 × 8 = 184 Điền 184 Câu 3: Trong một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 5378. Tìm số bị trừ biết rằng số trừ bé hơn hiệu là 563? Trả lời: Số trừ là: …………. Hướng dẫn Ta có: Số bị trừ = Số trừ + Hiệu. Vậy: Số bị trừ là: 5378 : 2 = 2689 Số trừ là: (2689 – 563) : 2 = 1063
 • 9. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp Đề thi VIOLYMPIC Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường MỚI – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 4 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 9 Điền 1063 Câu 4: Tìm thương của hai số biết rằng số bị chia gấp 9 lần thương và thương bằng 6 lần số chia. Trả lời: Thương là ………… Hướng dẫn Số bị chia gấp 9 lần thương suy ra số chia bằng 9. Thương là: 9 × 6 = 54 Điền 54 Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 2022 × ….. – 2022 = 202 200 2022 × (…. – 1) = 2022 × 100 …. – 1 = 100 ….. = 100 + 1 …… = 101 Điền 101 …………… Để xem tiếp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 - 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: Câu 6: Cho hai số tự nhiên, số lớn gấp 15 lần số bé. Nếu gấp số bé lên 3 lần thì lúc đó chia số lớn cho số bé được thương là ………. a/ 12 b/ 18 c/ 5 d/ 45 Hướng dẫn Số lớn gấp 15 lần số bé nên thương là 15. Nếu số bé gấp lên 3 lần tức là số chia gấp lên 3 lần thì thương sẽ giảm đi 3 lần. Vậy thương mới là: 15 : 3 = 5. Câu 7: Hiệu hai số là 2350. Nếu ta cùng gấp mỗi số lên 10 lần thì hiệu là ……….
 • 10. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp Đề thi VIOLYMPIC Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường MỚI – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 4 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 1 0 Hướng dẫn Hiệu mới là: 2350 × 10 = 23 500 (Giải thích cụ thể: a – b = 2350 a × 10 – b × 10 = 10 × (a –b ) = 10 × 2350 = 23 500) Điền 23500 Câu 8: Tìm thương của một phép chia, biết nó bằng số bị chia và gấp 5 lần số chia. Trả lời: Thương của phép chia đó là …………. Hướng dẫn Thương bằng số bị chia suy ra số chia bằng 6. Thương là: 6 × 5 = 30 Điền 30. Bắt đầu từ 15/02/2024 cô Trang có bộ đề mới đặc biệt luyện thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm nay theo form 300 điểm, các bậc PH và Thầy cô quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp ngay để đặt mua tài liệu theo: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang). Câu 9: Cho một phép chia hết, trong đó số bị chia là số tròn chục. Nếu xóa chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia thì thương mới giảm ….lần so với thương cũ. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: … Hướng dẫn Nếu xóa chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia chia số bị chia sẽ giảm đi 10 lần suy ra thương mới cũng giảm 10 lần so với thương cũ. Điền 10 …………… Để xem tiếp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 - 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: