Điện tích âm và điện tích dương là gì

ĐIỆN TÍCH LÀ GÌ? BẢN CHẤT CỦA NÓ - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

Đào Thanh Tùng Ngày đăng : 18:48:09 27-08-2020
ĐIỆN TÍCH LÀ GÌ?  BẢN CHẤT CỦA NÓ - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU
Điện tích là sự thiếu hụt hoặc dư thừa electron trong một vật chất.
Mọi vật chất trong vũ trụ này đều được cấu tạo từ các nguyên tử . Các nguyên tử trung hòa về điện. Điều này là do, mỗi nguyên tử có số
proton và electron bằng nhau. Các proton mang điện tích dương. Trong nguyên tử, proton nằm trong hạt nhân trung tâm cùng với neutron trung hòa về điện. Các proton liên kết chặt chẽ trong hạt nhân.
Vì vậy, các proton không thể tách ra khỏi hạt nhân bằng bất kỳ quá trình bình thường nào. Mỗi êlectron quay quanh hạt nhân theo quỹ đạo xác định trong nguyên tử.
Electron mang điện tích âm. Số lượng điện tích của một electron là chính xác tương đương với của một proton nhưng ngược lại trong tự nhiên. Các electron là âm và proton mang điện tích dương. Vì vậy, một phần vật chất thường trung hòa về điện, vì nó được cấu tạo từ các nguyên tử trung hòa về điện.
Ảnh: Điện tích (cân điện tử fujihatsu)

Các electron cũng liên kết trong nguyên tử nhưng không phải tất cả. Một vài trong số các electron ở xa hạt nhân nhất có thể bị tách ra bằng bất kỳ cách nào. Nếu một số electron có thể tách rời này của các nguyên tử trung hòa của một "cơ thể" bị loại bỏ, thì sẽ có sự thâm hụt electron trong "cơ thể". Sau khi loại bỏ một số electron có thể tách rời khỏi "cơ thể" trung hòa, tổng số proton trong "cơ thể" sẽ nhiều hơn tổng số electron trong "cơ thể". Kết quả là "cơ thể" sẽ bị tích điện dương.
Một "cơ thể" không chỉ có thể cho đi các electron, nó còn có thể hấp thụ thêm một số electron, được cung cấp từ bên ngoài. Trong trường hợp đó, "cơ thể" trở nên tích điện âm.
Vì vậy, sự thiếu hụt hoặc dư thừa electron trong một vật chất được gọi là điện tích .
Điện tích của một êlectron rất nhỏ và nó bằng . Vì vậy, tổngsố êlectron có điện tích là 1 Coulomb.
Vì vậy, nếu "cơ thể" thiếu https://www.electrical4u.com/images/2017/may/1495034675.PNGsố electron thừa, vật sẽ mang điện tích âm 1 coulomb. số electron, "cơ thể" sẽ mang điện tích dương 1 coulomb. Mặt khác, nếu một "cơ thể" cóhttps://www.electrical4u.com/images/2017/may/1495034675.PNGsố electron thừa, vật sẽ mang điện tích âm 1 coulomb .
"Cơ thể" tích điện là một ví dụ về tĩnh điện. Điều này là do, điện tích được giới hạn trong chính "cơ thể". Ở đây, điện tích không chuyển động.
Nhưng khi điện tích chuyển động, nó gây ra dòng điện. Điện tích có khả năng sinh công. Điều đó có nghĩa là nó có khả năng hút điện tích trái dấu hoặc đẩy lùi điện tích cùng bản chất. Điện tích là kết quả của sự phân tách các electron và proton.

Nguồn:fujihatsu(cân điện tử) -cân điện tử fujihatsu
(theo opticsandlab, throughtco.com, northwestern.edu, abet.org,etsi.org, cenelec.eu, cen.eu, iso.orgWIkipediainternational news)

Bài viết liên quan:
1/ Chất cách điện là gì? Tính chất của vật liệu cách điện - Cân điện tử fujihatsu

http://fujihatsu.com/chat-cach-dien-la-gi-tinh-chat-cua-vat-lieu-cach-dien-1-2-225854.html
2/ Chất dẫn điện là gì? Dây dẫn điện nào tốt? - Cân điện tử fujihatsu
http://fujihatsu.com/chat-dan-dien-la-gi-day-dan-dien-nao-tot-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-225022.html

Tags: ĐIỆN TÍCH LÀ GÌ? BẢN CHẤT CỦA NÓ - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU, điện tích, electron, proton, Electron mang điện tích âm, proton mang điện tích dương, dòng điện, cân, cân điện tử, fujihatsu, Cân điện tử Fujihatsu, fujihatsu.com,

Chia Sẻ :

  • Bình luận bằng tài khoản facebook
  • Bình luận bằng tài khoản Google

Video liên quan