fwdfwdfwd là gì - Nghĩa của từ fwdfwdfwd

fwdfwdfwd có nghĩa là

Email, thường là với nội dung giật gân hoặc dễ thương, được chuyển tiếp nhiều lần, thường là bởi bạn bè và gia đình.

Thường chứa một truyền thuyết đô thị, một loạt các trò đùa dài hoặc nội dung viêm.Được coi là không thể ngăn cản, và có thể hiển thị nhiều lần trong hộp thư đến của bạn khi các liên hệ dễ chịu nhất của bạn gặp phải nó và chuyển tiếp nó.

Thí dụ

Mẹ tôi vừa gửi cho tôi một fwdfwdfwd đã đi vào chi tiết về cách Obama bí mật là Hồi giáo.