Giáo án Luyện tập từ vuông góc đến song song

Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 7 - Tiết 10: Từ vuông góc đến song song", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Ngày dạy: 29/9/2010 Tiết 10 TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG A. Mục tiêu - KT: Biết quan hệ giữa 2 đường thẳng cùng vuông góc hay song song với đ. thẳng thứ ba - KN: Biết phát biểu gãy gọn một mệnh đề toán học. - TĐ: Tập suy luận. - TT: B. Chuẩn bị : - GV: SGK, thước đo góc , thước thẳng. - HS: Thước đo góc , thước thẳng. C.Tiến trình dạy học I. ổn định lớp (1p) II. Kiểm tra bài cũ (4p) HS1: nêu dấu hiệu 2 đường thẳng song song ? Vẽ đường thẳng c đi qua M ở ngoài a và vuông góc với a? d M a c HS2: nêu tiên đề ơclit.Dùng êke vẽ đường thẳng d đi qua M và vuông góc với c? Hãy cho biết quan hệ giữa c và a ? (c//a vì d tạo ra 2 góc sole trong bằng nhau) * GV chốt lại tiên đề Ơclit và phân biệt cho HS DHNB và tính chất hai ĐT song song. III.Luyện tập(22p) Hoạt động của thày Hoạt động của trò 1.Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song (16p) GV Cho HS quan sát hình 27 trong SGK, trả lời ?1. GV yêu cầu cả lớp vẽ hình 27 vào vở, 1 HS lên bảng vẽ hình. ? Nêu quan hệ giữa 2 đường thẳng phân biệt cùng vuông góc đường thẳng thứ 3 ? Tính chất (sgk) Ta có thể kí hiệu như sau : Hãy dùng suy luận để chứng tỏ điều đó? Cho a//b , c.Theo em quan hệ giữa c và b như thế nào ? Hãy dùng suy luận để chứng tỏ điều đó? Liệu c có cắt b được không? Nếu c cắt b thì góc tạo thành bằng bao nhiêu? Nêu nhận xét từ bài toán ? - Như vậy 1 đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì sao ? Tính chất 2(sgk) Hãy so sánh 2 tính chất ? Bài tập 40: điền vào () nếu thì Nếu a//b và thì 2.Ba đường thẳng song song(10p) d d d Cho cả lớp nghiên cứu mục 2(sgk) ,sau đó làm ?2 Tính chất (sgk) Ta nói 3 đường thẳng d,d,d song song với nhau từng đôi một là 3 đường thẳng song song Kí hiệu : d//d//d Bài tập 41(sgk) IV.Củng cố (7p) dùng êke vẽ a,b cùng vuông góc c. Tại sao a//b? Vẽ d cắt a,b tại C,D.Đánh dấu các góc đỉnh A,B rồi đọc tên các cặp góc bằng nhau, giải thích? Nhắc lại 3 tính chất ? V.Hướng dẫn về nhà(2p): Bài tập : 42,43,44(sgk-98); 33,34(sbt-80) ?1: HS hoạt động cá nhânvào vở, 1 HS lên bảng vẽ hình a) a có song song với b b) vì c cắt a và b tạo thành cặp góc so le trong bằng nhau nên a//b. c HS vẽ hình a b c b a 1 A B 3 c b a 1 A B 3 HS: Hai đt phân biệt cùng vuông góc với đt thứ ba thì chúng song song với nhau c cắt b vì nếu c không cắt b thì c//b , trái tiên đề ơclit. c cắt b thì góc tạo thành là 900 (vì 2 góc so le trong) Vậy : c Thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại. c a b Nhắc lại tính chất Tính chất 2(sgk) 2 tính chất ngược nhau. a//b a b c ?2: Làm bài theo nhóm: d d' a d Nêu tính chất như SGK Bài 41: Nếu a//b và a//c thì b//c 4 a b c d A B 1 1 2 2 3 3 4 3,4 ngược lại . Làm bài : b)a//b vì cùng vuông góc c c)chỉ ra các cặp góc so le trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau.

Video liên quan