Hides là gì

Quá khứ của hide

Contents

  1. Quá khứ của động từ Hide là gì?
  2. Cách chia động từ Hide

Hide là một trong những động từ bất quy tắc thông dụng, thường xuyên xuất hiện trong nhiều bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế, kể cả trong giao tiếp hằng ngày. Bên cạnh đó, động từ bất quy tắc không tuân theo nguyên tắc thông thường khi chia thì. Vậyquá khứ của Hide là gì?Chia thì với động từ Hide sao cho đúng?Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của động từ Hide là gì?

Quá khứ của Hide là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ hide hid hidden giấu

Ví dụ:

  • Hetriesto hide hisbaldspotbysweepinghishairover to oneside.
  • Jaime hid theletterbeneath apileofpapers.
  • Akiloofheroinwasfoundhidden inside theliningof thesuitcase.

Một số động từ bất quy tắc tương tự Hide

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Bite Bit Bitten Frostbite Frostbit Frostbitten

Quá khứ của Hide là gì?

Cách chia động từ Hide

Bảng chia động từ Số Số it Số nhiều Ngôi I You He/She/It We You They Hiện tại đơn hide hide hides hide hide hide Hiện tại tiếp diễn am hiding are hiding is hiding are hiding are hiding are hiding Quá khứ đơn hid hid hid hid hid hid Quá khứ tiếp diễn was hiding were hiding was hiding were hiding were hiding were hiding Hiện tại hoàn thành have hidden have hidden has hidden have hidden have hidden have hidden Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hiding have been hiding has been hiding have been hiding have been hiding have been hiding Quá khứ hoàn thành had hidden had hidden had hidden had hidden had hidden had hidden QK hoàn thành Tiếp diễn had been hiding had been hiding had been hiding had been hiding had been hiding had been hiding Tương Lai will hide will hide will hide will hide will hide will hide TL Tiếp Diễn will be hiding will be hiding will be hiding will be hiding will be hiding will be hiding Tương Lai hoàn thành will have hidden will have hidden will have hidden will have hidden will have hidden will have hidden TL HT Tiếp Diễn will have been hiding will have been hiding will have been hiding will have been hiding will have been hiding will have been hiding Điều Kiện Cách Hiện Tại would hide would hide would hide would hide would hide would hide Conditional Perfect would have hidden would have hidden would have hidden would have hidden would have hidden would have hidden Conditional Present Progressive would be hiding would be hiding would be hiding would be hiding would be hiding would be hiding Conditional Perfect Progressive would have been hiding would have been hiding would have been hiding would have been hiding would have been hiding would have been hiding Present Subjunctive hide hide hide hide hide hide Past Subjunctive hid hid hid hid hid hid Past Perfect Subjunctive had hidden had hidden had hidden had hidden had hidden had hidden Imperative hide Lets hide hide

Xem thêm: Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất

Video liên quan