Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ thu được học guitar năm 2024

Cho các phát biểu sau (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic. (b) Glucozơ được gọi là đường nho do có n?

Cho các phát biểu sau (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic. (b) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. (c) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. (d) Axit gluconic thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức. Số phát biểu đúng là

Đáp án A

HD: • hiđro hóa hoàn toàn glucozơ thu được sobitol, không phải axit gluconic → (a) sai.

Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ thu được học guitar năm 2024

• glucozơ: đường nho, fructozơ: đường mật ong, saccarozơ: đường mía, mantozơ: đường mạch nha,...

• glucozơ có tham gia phản ứng tráng bạc NHƯNG là bị oxi hóa chứ không phải bị khử → (c) sai.

Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ thu được học guitar năm 2024

• axit gluconic: CH2OH[CHOH]4COOH có 2 loại nhóm chức là ancol và chức axit COOH

→ thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức → (d) đúng.

||⇒ có 2 trong 4 phát biểu đúng → chọn đáp án A. ♥.

 1. Trang chủ
 2. Lớp 11
 3. Hóa học

Câu hỏi:

29/08/2019 144,509

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α–1,4–glicozit.

(e) Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án B

Các phát biểu đúng: (b) (e) (f)

Lưu ý:

Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra sobitol

Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được dùng làm thuốc súng không khói. ( không phải là nguyên liệu sản xuất tơ nhân tạo)

Amilopectin trong tinh bột chứa các liên kết α-1,4-glicozit và α-1,6-glicozit.

Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ thu được học guitar năm 2024

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các nhận xét sau:

(1) Tinh bột và xenlulozơ là hai đồng phân cấu tạo của nhau.

(2) Hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo ra tối đa 4 đipeptit.

(3) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ mỗi chất chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất.

(5) Nồng độ glucozơ trong máu người bình thường khoảng 1%.

(6) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure.

Số nhận xét đúng là:

 1. 4
 1. 3
 1. 6
 1. 5

Câu 2:

So với các axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi là

 1. Cao hơn do giữa các phân tử este có liên kết hiđro bền vững.
 1. Cao hơn do khối lượng phân tử của este nhỏ hơn nhiều
 1. Thấp hơn do khối lượng phân tử este nhỏ hơn nhiều.
 1. Thấp hơn do giữa các phân tử este không có liên kết hiđro.

Câu 3:

Cho các phát biểu sau:

(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

(b) Thành phần chính của tinh bột là amilopectin.

(c) Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng.

(d) Anilin (C6H5NH2) tan ít trong nước.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 1. 3.
 1. 2.
 1. 1.
 1. 4.

Câu 4:

Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho)

(1) X + 2NaOH →to Y + Z + T

(2) Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O →to C2H4NO4Na + 2Ag + 2NH4NO3

(3) Z + HCl → C3H6O3 + NaCl

(4) T + Br2 + H2O → C2H4O2 + 2X1.

Phân tử khối của X là:

 1. 156.
 1. 190.
 1. 220.
 1. 172.

Câu 5:

Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin. Phát biểu nào sau đây sai?

 1. Có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở.
 1. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm.
 1. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.
 1. Có 3 chất làm mất màu nước brom.

Câu 6:

Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

(b) Phân tử khối của một amino axit (1 nhóm – NH2, 1 nhóm – COOH) luôn là một số lẻ.

(c) Este hầu như không tan trong nước và nhẹ hơn nước, vì giữa các phân tử este không có liên kết hiđro.

Hiđro hóa glucozơ thu được gì?

Hiđro hóa glucozơ (xúc tác Ni, t°), thu được sobitol.nullHiđro hóa glucozơ (xúc tác Ni, t°), thu được - khoahoc.vietjack.comkhoahoc.vietjack.com › question › hidro-hoa-glucozo-xuc-tac-ni-t-thu-duo...null

Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gì?

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic. (b) Dung dịch của glucozơ hay saccarozơ đều có thể hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường. (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và thuốc súng không khói.nullCho các phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit ...tuyensinh247.com › bai-tap-376882null

Glucozơ gì ra axit gluconic?

- Glucozơ có phản ứng tráng bạc, tạo thành axit gluconic khi tác dụng với nước brom, suy ra trong phân tử đó có chứa nhóm CH=O.nullGlucozơ: Lý Thuyết Tính Chất Vật Lý, Hóa Học Và Ứng Dụng - Vuihoc.vnvuihoc.vn › tin › thpt-glucozo-1134null

Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất gì?

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.nullCho các phát biểu sau:(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit ...moon.vn › hoi-dap › cho-cac-phat-bieu-saua-hidro-hoa-hoan-toan-glucoz...null