high idiot là gì - Nghĩa của từ high idiot

high idiot có nghĩa là

Một thằng ngốc cao rất có thể là một người Canada hút thuốc hoặc ăn nhiều cần sa.Các thuộc tính phổ biến là một chiếc mũ beaked phẳng, phá vỡ và một cái nhìn choáng váng.

Thí dụ

Đó là thằng ngốc cao đó đã muộn để làm việc vì anh ta đang chờ Volcano máy hóa hơi của mình để đạt được tối ưu nhiệt độ.