Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng

Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện

Kể từ ngày 15/02/2021, các công ty cổ phần (CTCP) sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng khi không đáp ứng điều kiện do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Phải đáp ứng về vốn ra sao để được kinh doanh chứng khoán phái sinh?

Sản xuất, kinh doanh đình trệ vì Covid, nhà đầu tư Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan cùng mong kiếm lợi từ chứng khoán

Xử nặng nếu không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký, niêm yết không đúng thời hạn

4 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trong cùng một ngày

Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng. Trong đó, Điều 8, Thông tư này quy định rõ về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, cụ thể:

Thứ nhất, hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp:

- Công ty đại chúng thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Sau khi công ty đại chúng được cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc khi có quyết định của tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Thứ hai, hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- UBCKNN xem xét việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Sau khi hết thời hạn theo quy định tại điểm b khoản này, UBCKNN thông báo trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Thứ ba, hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp:

-Trình tự, thủ tục và hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Chứng khoán.

- UBCKNN thông báo cho công ty về việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ, đồng thời công bố trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN.

Thứ tư, hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn:

- Công ty đại chúng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Sau khi nhận được báo cáo, công bố thông tin theo quy định trên, UBCKNN xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngay những ngày đầu tháng 6/2021, UBCKNN cũng đã ra hàng loạt thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúngvà đăng ký công ty đại chúng đối với các CTCP như: CTCP Thép Hương Thịnh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), CTCP Luyện kim Phú Thịnh (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), CTCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội), CTCP 28 Quảng Ngãi (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), CTCP Đường sắt Hà Ninh (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định)...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM
  • Một nhà đầu tư bị phạt 70 triệu đồng vì không công bố thông tin giao dịch dự kiến

  • Kiểm soát phát hành trái phiếu doanh nghiệp để phòng ngừa rủi ro vĩ mô

  • Niêm yết và chính thức giao dịch chứng chỉ quỹFuekiv30 của Quỹ ETF KIM Growth VN30

Tin nổi bật

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Nguyên tắc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập

Từ ngày 1/3/2022, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng điều kiện gì?

Giảm thuế, phí trong gói hỗ trợ lớn gấp 3 lần năm 2021