Hoang mạc tiếng Anh là gì

hoang mạc Dịch Sang Tiếng Anh Là

+ wasteland; wilderness

Cụm Từ Liên Quan :

hoang mạc puna /hoang mac puna/

* danh từ
- puna

Video liên quan