hot n now bitches là gì - Nghĩa của từ hot n now bitches

hot n now bitches có nghĩa là

Cư dân từ Kalamazoo, Mi, người quá rẻ để đánh giá các cơ sở ăn uống tốt hơn của thị trấn để thường xuyên lui tới Burger địa phương Shack.

Ví dụ

"Thanh Tapas mới trong thị trấn có đồ uống Esquisite và đắt tiền, không phải sự thụ động cho bạn Hot n 'bây giờ chó cái"