Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 lesson 3

Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Các hoạt động chuẩn bị cho Tết, viết thiệp chúc Tết. Xin chào. Tôi là Mai. Tết sắp đến rồi. Tôi có nhiều niềm vui với gia đình mình.

Bài làm:

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và đọc lại.)

cl

clothes She wears new clothes at Tet.

(Cô ấy mặc quần áo mới vào ngày Tết.)

close Close the door, please.

(Vui lòng đóng cửa lại.)

fl

flowers My mother buys lots of flowers for Tet.

(Mẹ tôi mua nhiều hoa cho ngày Tết.)

floor I clean the floor in the afternoon.

(Tôi lau sạch sàn nhà vào buổi chiều.)


Bài 2

2. Listen and write and say aloud.

(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)


Hướng dẫn giải:

Bài nghe:

1. We give our teachers lots of flowers on Teachers' Day.

2. Close the door, please.

3. The clothes are beautiful.

4. She's cleaning the floor now.

Lời giải:

1. flowers 2. close 3. clothes 4. floor


Bài 3

3. Lets chant.

(Chúng ta cùng hát theo nhịp.)

What do you do at Tet?

(Bạn làm gì vào ngày Tết?)

We buy flowers

(Chúng ta mua nhiều hoa)

And decorate the house.

(Và trang hoàng ngôi nhà.)

We clean the floor
(Chúng ta lau sạch sàn nhà)

And we wear new clothes.

(Và chúng ta mặc quần áo mới.)

We go out

(Chúng ta đi ra ngoài)

And run along the street.

(Và chạy dọc con đường.)

We see our family

(Chúng ta nhìn thây gia đình của chúng ta)

And all our friends.

(Và tất cả bạn bè chúng ta.)


Bài 4

4. Read andanswer.

(Đọc và trả lời.)

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Xin chào. Tôi là Mai. Tết sắp đến rồi. Tôi có nhiều niềm vui với gia đình mình. Trước Tết, chúng tôi đi chợ và mua nhiều hoa. Chúng tôi trang hoàng ngôi nhà của mình và gói bánh chưng. Chúng tôi có một bữa tiệc lớn và xem bắn pháo hoa. Trong Tết, chúng tôi thăm ông bà chúng tôi, giáo viên và bạn bè. Chúng tôi yêu Tết rất nhiều.

Lời giải:

1. It's Tet soon.

2. Mai's family go to the market and buy many flowers.

3. They decorate their house and make banh chung.

4. They watch the firework displays.

5. They visit their grandparents, teachers and friends.


Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

Lời giải:

Before Tet, I decorete my house and make banh tet. I go to the flower market and see many flowers. I watch the firework displays.

(Trước Tết, tôi trang hoàng ngôi nhà của mình và gói bánh tét. Tôi đi chợ hoa và thấy nhiều hoa. Tôi xem bắn pháo hoa.)

During Tet, I eat nice food. I wear new clothes. I get lucky money from my parents. I visit my grandparents, teachers and friends.

(Trong Tết tôi ăn thức ăn ngon. Tôi mặc quần áo mới. Tôi nhận tiền lì xì từ ba mẹ tôi. Tôi thăm ông bà tôi, giáo viên và bạn bè.)


Bài 6

6. Project.

(Dự án.)

Làm một thiệp chúc Tết. Sau đó viết câu chúc đến bạn em.

Lời giải:

To: Phuong Trinh

Wishes: Happy New Year to you and your family! Have fun at Tet!

From: Minh Khang

Chia sẻ

Zalo
Facebook

Xem thêm Bài tập & Lời giải

Trong bài: Unit 15: When's children's day?

Bài tập & Lời giải:

 • Lời giải Lesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
 • Lời giải Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
 • Lời giải Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Lý thuyết:

 • Lý thuyết Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2
 • Lý thuyết Từ vựng Unit 15 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

Xem thêm lời giải SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4 mới, sách thí điểm tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...
 • Unit 1: Nice to see you again
 • Unit 2: I'm from Japan
 • Unit 3: What day is it today?
 • Unit 4: When's your birthday?
 • Unit 5: Can you swim?
 • Review 1 Tiếng Anh 4 Mới
 • Unit 6: Where's your school?
 • Unit 7: What do you like doing?
 • Unit 8: What subjects do you have today?
 • Unit 9: What are they doing?
 • Unit 10: Where were you yesterday?
 • Review 2 Tiếng Anh 4 Mới
 • Unit 11: What time is it?
 • Unit 12: What does your father do?
 • Unit 13: Would you like some milk?
 • Unit 14: What does he look like?
 • Unit 15: When's children's day?
 • Review 3 Tiếng Anh 4 Mới
 • Unit 16: Let's go to the bookshop
 • Unit 17: How much is the T-shirt?
 • Unit 18: What's your phone number?
 • Unit 19: What animal do you want to see?
 • Unit 20: What are you going to do this summer?
 • Review 4 Tiếng Anh 4 Mới

Lớp 4 | Các môn học Lớp 4 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 4 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 4 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2021 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

 • Vở bài tập Toán 4
 • Cùng em học Toán 4
 • VNEN Toán lớp 4
 • SGK Toán lớp 4

Tin Học

 • SBT HD học Tin học 4
 • Hướng dẫn học tin học lớp 4

Khoa Học

 • Vở bài tập Khoa học 4
 • VBT Khoa Học 4
 • SGK Khoa học lớp 4

Đạo Đức

 • VBT Đạo Đức 4
 • SGK Đạo đức lớp 4

Tiếng Việt

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 4
 • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
 • Cùng em học Tiếng Việt 4
 • VNEN Tiếng Việt lớp 4
 • SGK Tiếng Việt 4
 • Văn mẫu lớp 4

Tiếng Anh

 • SBT Tiếng Anh lớp 4 mới
 • Family & Friends Special Grade 4
 • SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới

Lịch Sử

 • Vở bài tập Lịch sử 4
 • SGK Lịch sử lớp 4

Địa Lý

 • Vở bài tập Địa lí 4
 • SGK Địa lí lớp 4

Video liên quan