i fuckin doubt it là gì - Nghĩa của từ i fuckin doubt it

i fuckin doubt it có nghĩa là

Được sử dụng chủ yếu khi bạn 200% chắc chắn rằng câu nói bạn vừa nghe là thẳng con gà con và nhảm nhí.

Thí dụ

Donaldson: Tôi đã bắt gặp một chiếc xe rực lửa xác tàu và rút tất cả hành khách ra và dập lửa ra Reigelsperger: Tôi nghi ngờ nó!