i want to get railed là gì - Nghĩa của từ i want to get railed

i want to get railed có nghĩa là

Chạm chết đói?tôi cũng vậy

Ví dụ

Tôi muốn có được đường ray thật tệ nhưng tôi thực sự buồn