Kết thúc thư tiếng Anh

Lời chào cuối thư bằng tiếng Anh

Mỗi một lá thư dù là nội dung gì thì chúng luôn có những cấu trúc riêng: mở đầu, phần thân và kết thúc. Có những các nào đề kết thư các bạn cùng liệt kê nhé.

-Những câu thường dùng khi viết thư tiếng Anh

-Hỏi và viết địa chỉ bằng tiếng Anh

Lời chào cuối thư bằng tiếng anh

1. All for now, = Bây giờ xin dừng bút,

2. Best wishes, = Chúc mọi sự tốt lành,

3. Bye for now! = Bây giờ tạm biệt nhé!

4. Bye-bye, = Tạm biệt,

5. Good-bye for now, = Bây giờ xin chào tạm biệt nhé,

6. Hoping to hear from you soon. = Hy vọng sớm nhận được tin của bạn.

7. I have to go to work now. I will write again. = Tôi phải đi làm bây giờ. Tôi sẽ viết lần nữa.

8. I'd better sign off now. = Tốt hơn tôi nên dừng bút bây giờ.

9. I'm too sleepy to write any more. = Tôi buồn ngủ quá không thể viết thêm nữa.

10. Later, = Hẹn lần sau,

11. Look forward to seeing you next week. = Mong gặp bạn vào tuần sau.

12. Love, = Thân mến,

13. See you! /See ya! = Hẹn gặp lại!

14. Talk to you later, = Lần sau nói tiếp,

15. That's all I have time to write now. = Bây giờ tôi viết như thế là đủ rồi.

16. Write soon! = Hãy sớm trả lời thư nhé!

17. Yours truly, /Yours sincerely, /Yours, /Sincerely, /Very truly yours, = Kính thư,