Khắc phục lỗi không gửi sitemap lên google được năm 2024

Công cụ tìm kiếm khá thông minh trong việc tìm kiếm sơ đồ trang web. Bất cứ khi nào bạn xuất bản nội dung mới, ping sẽ được gửi tới Google và Bing để thông báo cho họ về những thay đổi trong sơ đồ trang web của bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên gửi sơ đồ trang web theo cách thủ công để đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm có thể tìm thấy nó. Bài viết sẽ hướng dẫn khai báo sitemap cho Google Search Console.

– Tạo sitemap chúng ta có thể sử dụng trang online để tạo, nếu dùng wordpress có thể sử dụng plugin: Yoast SEO

1. Truy cập và đăng ký tài khoản Google Search Console

Link Google Search Console: https://search.google.com/search-console/welcome?hl=en

Nhập URL trang web của bạn và sau đó nhấp vào nút Continue.

Khắc phục lỗi không gửi sitemap lên google được năm 2024

– Sau khi thêm tên miền, sẽ được chuyển sang phần xác thực. Lựa chọn nhà cung cấp tên miền và copy lại bản ghi TXT.

Khắc phục lỗi không gửi sitemap lên google được năm 2024

2. Truy cập vào tài khoản quản lý tên miền

– Dán phần sao chép vào giá trị bản ghi TXT.

Khắc phục lỗi không gửi sitemap lên google được năm 2024

3. Thêm XML sitemap wesite.

Từ bảng điều khiển tài khoản của bạn, bạn cần nhấp vào Sitemaps ở cột bên trái ->Add a new sitemap ->Submit.

Google đã gặp lỗi khi cố thu thập dữ liệu một URL trong sơ đồ trang web của bạn. Hãy kiểm tra URL trong sơ đồ trang web bằng cách sử dụng Công cụ kiểm tra URL để biết Google có thể truy cập được URL này hay không.

URL không theo dõi được

Google không thể thu thập dữ liệu tất cả các URL được liệt kê trong sơ đồ trang web của bạn. Dưới đây là một số lý do có thể xảy ra:

 • URL chứa quá nhiều lệnh chuyển hướng khiến trình thu thập dữ liệu web của Google không thể theo toàn bộ lệnh đó. Bạn nên thay thế mọi URL chuyển hướng trong sơ đồ trang web bằng các URL mà bạn thực sự cần Google thu thập dữ liệu.
  • Nếu bạn chuyển hướng vĩnh viễn từ trang này sang trang khác, hãy dùng chuyển hướng vĩnh viễn.
  • Tránh sử dụng chuyển hướng JavaScript hoặc meta-refresh.
 • Google đang gặp vấn đề với các URL tương đối trong sơ đồ trang web của bạn. Nếu có thể, hãy sử dụng đường liên kết tuyệt đối hoặc đầy đủ thay vì đường liên kết tương đối. Ví dụ: khi liên kết đến một trang khác trong trang web của bạn, hãy liên kết đến https://www.example.com/trangwebcuatoi.html thay vì trangwebcuatoi.html.

URL không được phép

Sơ đồ trang web của bạn có cả một số URL ở cấp cao hơn hoặc nằm trên miền khác so với tệp sơ đồ trang web.

Cấp cao hơn: Nếu sơ đồ trang web của bạn nằm tại http://www.example.com/trangwebcuatoi/sodotrangweb.xml, thì các URL sau đây không hợp lệ cho sơ đồ trang web đó:

 • http://www.example.com/ – Cấp cao hơn so với sơ đồ trang web
 • http://www.example.com/trangwebcuaban/ – Trong một thư mục đồng cấp thuộc cùng sơ đồ trang web (bạn phải di chuyển lên và xuống để vào thư mục này).

Miền khác: Kiểm tra để đảm bảo tất cả URL đều bắt đầu với cùng một miền như vị trí sơ đồ trang web của bạn. Ví dụ, nếu sơ đồ trang web của bạn nằm tại http://www.example.com/sodotrangweb.xml, thì các URL sau đây không hợp lệ cho sơ đồ trang web đó:

 • http://example.com/ – Thiếu "www"
 • <url> <loc>http://www.example.com/</loc> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url> 0 – Thiếu "http"
 • <url> <loc>http://www.example.com/</loc> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url> 1 – Sử dụng https thay vì http

Lỗi nén

Google đã gặp lỗi khi giải nén tệp nén sơ đồ trang web của bạn. Hãy nén lại tệp sơ đồ trang web của bạn (bằng công cụ như gzip), tải tệp đã nén lên trang web rồi gửi lại.

Sơ đồ trang web rỗng

Sơ đồ trang web của bạn không chứa bất kỳ URL nào. Hãy kiểm tra sơ đồ trang web của bạn và đảm bảo rằng sơ đồ không trống.

Lỗi kích thước tệp sơ đồ trang web: Sơ đồ trang web của bạn vượt quá giới hạn kích thước tệp tối đa.

Sơ đồ trang web của bạn lớn hơn 50 MB khi giải nén. Nếu sơ đồ trang web của bạn lớn hơn giới hạn, hãy chia sơ đồ thành nhiều sơ đồ trang web nhỏ hơn và liệt kê chúng trong tệp chỉ mục sơ đồ trang web rồi gửi (các) tệp chỉ mục đó.

Giá trị thuộc tính không hợp lệ

Bạn chỉ định một giá trị không hợp lệ cho thuộc tính thẻ XML. Hãy kiểm tra sơ đồ trang web để đảm bảo rằng chỉ có thuộc tính được phép và rằng bạn chỉ gán các giá trị được phép theo thông tin đặc tả của sơ đồ trang web. Bạn cũng nên kiểm tra thuộc tính và giá trị để xem có lỗi chính tả nào không.

Ngày không hợp lệ

Sơ đồ trang web của bạn có chứa một hoặc nhiều giá trị ngày không hợp lệ. Lỗi này có thể là vì ngày có định dạng không đúng hoặc ngày không hợp lệ. Giá trị ngày phải sử dụng Chuẩn mã hoá ngày giờ W3C, dù vậy bạn có thể bỏ qua phần giờ. Hãy đảm bảo rằng ngày của bạn khớp với một trong các định dạng ngày giờ W3C sau:

2005-02-21 2005-02-21T18:00:15+00:00

Bạn không bắt buộc phải chỉ định thời gian (thời gian mặc định là 00:00:00Z), nhưng nếu chỉ định thời gian thì bạn cũng phải xác định múi giờ.

Giá trị thẻ không hợp lệ

Sơ đồ trang web của bạn chứa một hoặc nhiều thẻ có giá trị không hợp lệ. Kiểm tra đặc tả cho loại sơ đồ trang web của bạn (chỉ mục, tiêu chuẩn, video, v.v.).

URL không hợp lệ

Một URL trong sơ đồ trang web của bạn không hợp lệ. Lỗi này có thể là vì URL có chứa ký tự không được hỗ trợ, khoảng trắng hoặc các ký tự khác như dấu ngoặc kép hoặc có thể có định dạng không chính xác (ví dụ:

<url> <loc>http://www.example.com/</loc> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url>

2 thay vì

<url> <loc>http://www.example.com/</loc> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url>

3).

Hãy đảm bảo rằng các URL có trong sơ đồ trang web của bạn đều được . Bạn nên kiểm tra xem có ký tự không đúng nào như khoảng trắng hay dấu ngoặc kép hay không. Bạn cũng có thể thử sao chép URL vào một trình duyệt để xem trình duyệt đó có thể hiểu được URL này và tải được trang không.

URL không hợp lệ trong tệp chỉ mục sơ đồ trang web: URL không đầy đủ

Tệp chỉ mục sơ đồ trang web của bạn không bao gồm URL đầy đủ cho mỗi tệp sơ đồ trang web trong chỉ mục. Khi thấy tệp chỉ mục sơ đồ trang web, chúng tôi sẽ tìm các tệp mà chỉ mục tham chiếu trong cùng thư mục đó. Ví dụ: nếu tệp chỉ mục sơ đồ trang web của bạn là

<url> <loc>http://www.example.com/</loc> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url>

4 và liệt kê một sơ đồ trang web là

<url> <loc>http://www.example.com/</loc> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url>

5 (không có

<url> <loc>http://www.example.com/</loc> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url>

6 ở đầu), thì chúng tôi sẽ tìm sơ đồ trang web này tại

<url> <loc>http://www.example.com/</loc> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url>

7. Nếu chúng tôi không tìm thấy sơ đồ trang web tại đó, bạn sẽ thấy lỗi này.

Hãy cập nhật tệp chỉ mục sơ đồ trang web để bao gồm cả đường dẫn đầy đủ đến từng tệp sơ đồ trang web được liệt kê, sau đó gửi lại.

XML Không hợp lệ: quá nhiều thẻ

Sơ đồ trang web của bạn chứa các thẻ trùng lặp. Ví dụ: mục sau đây sẽ gây ra lỗi này vì thẻ <loc> được liệt kê hai lần:

<url> <loc>http://www.example.com/</loc> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url>

Thông báo lỗi cho biết thẻ có vấn đề và số dòng. Hãy xoá thẻ trùng lặp rồi gửi lại sơ đồ trang web của bạn.

Thiếu thuộc tính XML

Một thẻ trong sơ đồ trang web của bạn bị thiếu một thuộc tính bắt buộc. Kiểm tra sơ đồ trang web của bạn để đảm bảo rằng không có thuộc tính bắt buộc nào bị thiếu. Khi bạn đã sửa giá trị thuộc tính, hãy gửi lại sơ đồ trang web của bạn.

Thiếu thẻ XML

Ít nhất một mục trong sơ đồ trang web của bạn thiếu một thẻ cần thiết. Thông báo lỗi sẽ liệt kê số dòng. Hãy xem lại trang kiến thức cơ bản về sơ đồ trang web để biết thông tin về thẻ bắt buộc.

Thiếu URL của hình thu nhỏ

Ít nhất một mục video bị thiếu URL của hình thu nhỏ. Hãy nhờ xác định vị trí của URL của mọi hình thu nhỏ bằng cách sử dụng thẻ .

Thiếu tiêu đề video

Ít nhất một mục video bị thiếu tiêu đề. Hãy đảm bảo mỗi video trong sơ đồ trang web của bạn đều có tiêu đề, được xác định trong thẻ .

Định dạng chỉ mục sơ đồ trang web không chính xác: Các chỉ mục sơ đồ trang web ở dạng lồng ghép

Một hoặc nhiều mục nhập trong tệp chỉ mục sơ đồ trang web của bạn sử dụng URL của riêng mục dod hoặc URL của một tệp chỉ mục sơ đồ trang web khác. Một tệp chỉ mục sơ đồ trang web chỉ được liệt kê các tệp sơ đồ trang web, không được liệt kê các tệp chỉ mục sơ đồ trang web khác.

Xoá bất kỳ mục nhập nào trỏ đến tệp chỉ mục sơ đồ trang web rồi gửi lại sơ đồ trang web của bạn.

Lỗi phân tích cú pháp

Google không phân tích được cú pháp XML của sơ đồ trang web.

Thường thì vấn đề này do một ký tự không thoát trong URL gây ra. Cũng như đối với mọi tệp XML, tất cả giá trị dữ liệu (bao gồm cả URL) đều phải dùng mã thoát của thực thể cho một số ký tự cụ thể, chẳng hạn như các ký hiệu & ' " < >. Hãy đảm bảo rằng URL của bạn được .

Lỗi tạm thời

Hệ thống của chúng tôi gặp phải vấn đề tạm thời ngăn chúng tôi xử lý sơ đồ trang web của bạn. Nói chung, khi thấy lỗi này, bạn không cần phải gửi lại sơ đồ trang web. Google có thể cố gắng truy xuất lại sơ đồ trang web của bạn sau này. Nếu lỗi vẫn tồn tại sau vài giờ, hãy thử gửi lại sơ đồ trang web.

Có quá nhiều sơ đồ trang web

Tệp chỉ mục sơ đồ trang web của bạn liệt kê hơn 50.000 sơ đồ trang web. Hãy tách chỉ mục sơ đồ trang web thành nhiều tệp chỉ mục sơ đồ trang web và đảm bảo rằng mỗi danh sách có không quá 50.000 sơ đồ trang web.

Có quá nhiều URL

Sơ đồ trang web của bạn liệt kê hơn 50.000 URL. Hãy tách sơ đồ trang web thành nhiều sơ đồ trang web và đảm bảo rằng mỗi sơ đồ chứa không quá 50.000 URL. Bạn cũng có thể sử dụng tệp chỉ mục sơ đồ trang web để quản lý sơ đồ của mình.

Định dạng không được hỗ trợ

Sơ đồ trang web của bạn không có định dạng được hỗ trợ.

Một số lỗi XML thường gặp:

 • Sơ đồ trang web của bạn phải sử dụng tiêu đề chính xác. Ví dụ: nếu có chứa thông tin video thì sơ đồ trang web sẽ có tiêu đề như sau:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • Vùng chứa tên trong tiêu đề phải là "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (không phải .9).
 • Tất cả thuộc tính XML đều phải nằm trong dấu nháy đơn (') hoặc dấu ngoặc kép (") và dấu ngoặc kép đó phải là dấu thẳng thay vì dấu cong. Chương trình xử lý văn bản như Microsoft Word có thể chèn dấu ngoặc móc.

Đường dẫn không khớp: Thiếu www

Đường dẫn tới sơ đồ trang web không chứa tiền tố

<url> <loc>http://www.example.com/</loc> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url>

8 (ví dụ:

<url> <loc>http://www.example.com/</loc> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url>

9), nhưng URL trong sơ đồ trang web lại có tiền tố đó (ví dụ:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
0).

Hãy sửa đổi sơ đồ trang web của bạn để xoá "www" khỏi tất cả các URL nhằm khớp với vị trí sơ đồ trang web.

Đường dẫn không khớp: Bao gồm www

Đường dẫn tới sơ đồ trang web chứa tiền tố

<url> <loc>http://www.example.com/</loc> <loc>http://www.example.com/page1.html</loc> <lastmod>2005-01-01</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url>

8 (ví dụ:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
2), nhưng URL trong sơ đồ trang web lại không có tiền tố đó (ví dụ:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
3).

Hãy sửa đổi sơ đồ trang web của bạn để thêm "www" vào tất cả các URL nhằm khớp với vị trí sơ đồ trang web.

Không gian tên không chính xác

Thành phần gốc của sơ đồ trang web không có không gian tên chính xác, hoặc không gian tên bị khai báo sai, có lỗi chính tả hoặc URL không chính xác.

Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng vùng chứa tên chính xác cho loại tệp của bạn. Ví dụ:

 • Tệp sơ đồ trang web: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"> 
  
  4
 • Tệp sơ đồ trang web dành cho video: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"> 
  
  5
 • Tệp chỉ mục sơ đồ trang web: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"> 
  
  6
 • Các loại sơ đồ trang web khác...

Bắt đầu bằng khoảng trắng

Sơ đồ trang web của bạn bắt đầu bằng khoảng trắng, thay vì phần khai báo về không gian tên. Tệp XML phải bắt đầu bằng nhằm xác định phiên bản XML được sử dụng.

Lỗi này sẽ không ngăn Google xử lý sơ đồ trang web của bạn, nhưng bạn nên xoá khoảng trắng để các tệp tuân theo chuẩn XML và bạn không còn thấy lỗi này.

Lỗi HTTP [mã cụ thể]

Google gặp lỗi HTTP cấp 400 khi cố gắng tải sơ đồ trang web xuống. Thông báo này cho thấy mã trạng thái chúng tôi nhận được (ví dụ: 404). Hãy đảm bảo rằng URL của sơ đồ trang web mà bạn chỉ định là chính xác và sơ đồ trang web đó ở đúng vị trí bạn chỉ định. Sau đó, hãy gửi lại sơ đồ trang web.

Lỗi HTTP chung

Google gặp một lỗi HTTP khác không thuộc danh sách lỗi nêu ở đây. Hãy mở rộng thông tin chi tiết để xem loại lỗi đã xảy ra. Điều này cũng có thể do lỗi 404 (không có trang) gây ra, đây là lỗi tìm nạp.

Hình thu nhỏ quá lớn

Hình thu nhỏ video được xác định trong sơ đồ trang web có kích thước quá lớn. Hãy đổi kích thước hình thu nhỏ video của bạn sang 160 x 120px. Cập nhật sơ đồ trang web của bạn với thông tin mới rồi gửi lại. Tìm hiểu thêm về việc thêm thông tin video vào sơ đồ trang web.

Hình thu nhỏ quá nhỏ

Hình thu nhỏ video được xác định trong sơ đồ trang web có kích thước quá nhỏ. Hãy đổi kích thước hình thu nhỏ video của bạn sang 160 x 120px. Cập nhật sơ đồ trang web của bạn nếu cần thiết. Tìm hiểu thêm về việc thêm thông tin video vào sơ đồ trang web.

Vị trí video và vị trí trang phát giống nhau

Trong một sơ đồ trang web dành cho video, URL của nội dung video và URL của trình phát không được giống nhau. Nếu bạn cung cấp cả và thì các URL phải khác nhau. Tìm hiểu thêm về việc thêm thông tin video vào sơ đồ trang web.

URL của vị trí video có vẻ là URL của trang phát

Trong sơ đồ trang web dành cho video, URL

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
9 trỏ đến trang chứa trình phát. Tìm hiểu thêm về việc thêm thông tin video vào sơ đồ trang web.

Quá nhiều URL Tin tức

Số URL mở trong tệp sơ đồ trang web vượt quá giới hạn tối đa được ấn định (1.000). Tìm hiểu thêm về việc thêm thông tin video vào sơ đồ trang web.

Thiếu thẻ `https://www.example.com/trangwebcuatoi.html`0

Mỗi URL trong một sơ đồ trang web Tin tức phải có một thẻ `https://www.example.com/trangwebcuatoi.html`1. Tìm hiểu thêm về việc thêm thông tin video vào sơ đồ trang web.

Sơ đồ trang web chứa các URL bị tệp robots.txt chặn

Google không truy cập được sơ đồ trang web của bạn, hoặc không truy cập được tất cả nội dung có trong sơ đồ trang web của bạn vì bị tệp robots.txt chặn. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để xác nhận tệp nào đang bị chặn và sửa đổi tệp robots.txt của bạn để cho phép Googlebot truy cập vào tệp đó.