Khi nào 3 tháng bắt đầu năm 2023

3 tháng bắt đầu. �� tháng được gọi là tháng Rajab, Shaban và Ramadan, là những tháng quan trọng trong lịch Hijri. Vì nó là đạo đức, những lời cầu nguyện được tăng lên trong giai đoạn này, tội lỗi ít nhất được tránh khỏi sự tôn trọng và chuẩn bị cho tháng lễ Ramadan may mắn. Việc nhịn ăn được thực hiện trong �� tháng, rất quan trọng đối với người Hồi giáo. Vậy khi nào 3 tháng bắt đầu?

KHI NÀO 3 THÁNG BẮT ĐẦU?

3 tháng sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 23 tháng 1

Ngọn đèn dầu đầu tiên sau khi bắt đầu tháng ��, ngày tâm linh đầu tiên của tháng Rajab, Regaib Kandili sẽ được thắp sáng vào Thứ Năm, ngày 26 tháng Giêng.

Rajab, Dhu al-Qa'da, Dhu al-Hijjah và Muharram là những tháng haram. Đối với những người ăn chay vào Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy trong các tháng haram, phần thưởng cho việc thờ phượng trong hai năm được viết.

Thầy Rasûlullah của chúng tôi rất coi trọng tháng Rajab và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin ban phước lành cho Rajab và cha của ngài và khiến chúng tôi đến tháng Ramadan.”

Theo lịch 3 tháng Diyanet 2023; . Tháng Giêng sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng Hai, và tháng Ramadan sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng Ba.

Ba tháng tương ứng; . Ba tháng là một thuật ngữ thể hiện các tháng Rajab, Shaban và Ramadan cùng nhau trong văn học tôn giáo.

KHI NÀO BA THÁNG NĂM 2023 BẮT ĐẦU?

Ba tháng sẽ bắt đầu vào thứ Hai, 1 Rajab 1444 / 23 tháng 1 năm 2023

Ba tháng, ngày 1 của Rajab. ngày; . ngày;

Ba tháng, nơi bầu không khí tâm linh thịnh hành hàng năm trong thế giới Hồi giáo và kết thúc bằng Lễ Ramadan, mang đến cho người Hồi giáo cơ hội để đặt câu hỏi, đổi mới và làm phong phú thêm cuộc sống hàng ngày của họ, kèm theo cường độ của cảm giác tôn giáo và sự thờ phượng.

Ba tháng may mắn đã bắt đầu. Các tháng Recep Şaban và Ramadan, nối tiếp nhau trong Lịch Hijri và rất được tôn trọng trong đức tin Hồi giáo, tức là ba tháng theo thuật ngữ Hồi giáo bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, các học giả Hồi giáo cũng đưa ra những nhắc nhở quan trọng về ngày trước ba tháng, tức là hôm nay và đêm. Đây là tất cả những điều tò mò về sự khởi đầu của Ba tháng

 • KHI NÀO BA THÁNG SẼ BẮT ĐẦU?

  Ba tháng sau, Tháng Nhận sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng. Tuy nhiên, các học giả Hồi giáo cho rằng trong niềm tin Hồi giáo, một ngày bắt đầu từ buổi tối của ngày hôm trước và đêm trước khi mặt trời mọc cũng là một phần của ngày hôm đó. Với lời nhắc này, bạn nên thực hiện những lời cầu nguyện siêu phàm để bắt đầu ba tháng vào tối nay, đọc Kinh Qur'an, cầu nguyện, cầu nguyện vào ngày mai, ăn chay vào ngày đầu tiên của ba tháng.

 • Giá trị và tầm quan trọng của RECEP

  “Đêm thứ sáu đầu tiên của Rajab được gọi là đêm Regâib. Theo lời giải thích của một số học giả, Nhà tiên tri của chúng ta -sall-Allâhu 'alaihi wa sallam- đã cầu nguyện mười hai rak'ah để cảm ơn Allah toàn năng, đã đạt được nhiều điều kiện tâm linh và chiêu đãi tối nay.

  Lời tường thuật rằng Vị Tiên Tri -sall-Allâhu 'alaihi wa sallam- của chúng ta được thụ thai trong bụng mẹ vào đêm Regâib này không được coi là phù hợp. Bởi vì thời gian giữa tối nay và ngày sinh của Vị Tiên Tri (pbuh) của chúng ta mâu thuẫn với cách tính này. Tuy nhiên, có thể cho rằng tối nay Hadrat Amina đã nhận ra rằng cô ấy đã mang thai Nhà tiên tri. Dù lý do là gì, đêm nay là một đêm rất may mắn

  Đã Regâib; . Nó là số nhiều của từ "Râghibe". Phần thưởng của việc trải qua đêm này với sự thờ phượng thật tuyệt vời.

  Để hiểu đúng về đêm này, Sứ giả của Allah đã khuyến nghị nên nhịn ăn vào ngày thứ Năm đầu tiên của tháng Rajab, và cầu nguyện mười hai rak'ah từ chiều đến tối, theo cách chào cứ hai rak'ah. .  

   

  Ôi chúa ơi. Hãy cho chúng tôi cơ hội để rời khỏi tháng ăn năn may mắn này với sự tha thứ. Ôi chúa ơi. Xin ban phước lành cho chúng tôi trong tháng Rajab và Sha'ban và để chúng tôi đến tháng Ramadan. amin

 • KHI NÀO THÁNG SABAN BẮT ĐẦU?

  Tháng Saban, tháng thứ hai trong ba tháng, sẽ bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2023.

  Sứ giả của Allah (pbuh) thường tôn thờ và vâng lời nhiều hơn trong tháng này so với các tháng khác.

  “Shaban là tháng của tôi. ”

  Anh ta tôn vinh phẩm giá của mình bằng cách nói "Shaban là người rửa sạch tội lỗi"

  Khi đến tháng của Rajab, anh ta sẽ nói: "Hỡi Allah, hãy làm cho tháng của Rajab và Sha'ban được may mắn và hiệu quả cho chúng tôi.". Vì vậy, họ bày tỏ sự thánh thiện của những tháng này trong những lời cầu nguyện và nài xin của họ.

  Một trong những lý do khiến Nhà tiên tri của chúng ta tôn trọng tháng Sha'ban là do tháng tiếp theo của Qur'an, tháng Ramadan. Hz. Theo lời kể của Enes, họ đã hỏi Nhà tiên tri

  “Hỡi Sứ giả của Allah, tháng nào là tháng ăn chay đạo đức nhất ngoài tháng Ramadan?”

  Nhà tiên tri Aleyhissalâtü Vesselam của chúng tôi đã trả lời câu hỏi này,

  Anh ấy trả lời: "Ở Shaban là nhịn ăn để tôn vinh tháng Ramadan (in honor of Ramadan)".

   

  Việc thờ cúng được tổ chức vào tháng Shaban

  1 đến 10. kinh mân côi trong ngày. Ya Latif Celle Sanhuhu 11 đến 20. kinh mân côi trong ngày. hoặc Rezzak Celle Sanuhu 21 đến 30. kinh mân côi trong ngày. hoặc Sanuhu của Thánh Celle

   

  Từ 11-20, 100 lần một ngày, hoặc từ 21-30, 100 lần một ngày, từ 21-30, 100 lần một ngày, hoặc Aziz Celle Şanuhu, Allahumma barik lena fi Şaban. Và Belighna Ramadan

  Khi nào là năm 2023 ba tháng?

  Thời điểm bắt đầu của tam cá nguyệt rơi vào tháng 1 năm nay. Ngày bắt đầu hàng quý Thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Regaip Kandili sẽ được thực hiện vào ngày 26 tháng 1, Miraç Kandili vào ngày 27 tháng 2 và Berat Kandili vào ngày 17 tháng 3.

  Khi nào là ngọn đèn dầu đầu tiên vào năm 2023?

  LỊCH NẾN 2023 . Miraç Kandili sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 2, Berat Kandili vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 3 và Mevlid Kandili vào Thứ Tư, ngày 27 tháng 9. 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü ve Mevlid Kandili 27 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

  Khi nào thì cuộc nhịn ăn năm 2023 bắt đầu?

  Ramadan tương ứng với tháng 3 năm 2023. Quá trình nhịn ăn bắt đầu vào ngày 23 tháng 3 sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 4.

  3 tháng nhịn ăn?

  Không có ngày bắt đầu nhịn ăn trong ba tháng và nếu một người khỏe mạnh và có khả năng, họ có thể nhịn ăn bao nhiêu tùy thích trong những tháng này . Tuy nhiên, người ta biết rằng Nhà tiên tri đã không nhịn ăn trong cả tháng của bất kỳ tháng nào ngoại trừ tháng Ramadan.