Khoa học lớp 5 Bài 64 trang 132

Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 64

Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người có đáp án đầy đủ chi tiết cho từng bài tập SGK Khoa học 5 tập 2 trang 132, 133 giúp các em học sinh nắm được môi trường tự nhiên đã cung cấp ý cho con người những gì và nhận từ con người những gì. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 63: Tài nguyên thiên nhiên

Hướng dẫn giải bài tập SGK Khoa học 5 tập 2 trang 132, 133

Quan sát và trả lời câu hỏi (SGK Khoa học 5 tập 2 trang 132)

Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp ý cho con người những gì và nhận từ con người những gì?

Trả lời:

Hình

Môi trường tự nhiên

Cung cấp cho con người

Nhận từ hoạt động của con người

1

Chất đốt (than)

Khí thải

2

Đất để xây dựng nhà ở, khu vui chơi giải trí (bể bơi)

Chiếm diện tích đất, thu hẹp diện tích trồng trọt chăn nuôi

3

Bải cỏ để chăn nuôi gia súc

Hạn chế sự phát triển của những thực vật và động vật khác

4

Nước uống

5

Đất đai để xây dựng đô thị

Khí thải của nhà máy và của các phương tiện giao thông,

6

Thức ăn

Thực hành (SGK Khoa học 5 tập 2 trang 133)

Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người

Trả lời:

Môi trường cho

Môi trường nhận

- Thức ăn

- Nước uống, nước dùng trong sinh hoạt, sản xuất

- Chất đốt

- Phân, rác thải

- Nước thải

- Khói, khí thải

Liên hệ thực tế và trả lời (SGK Khoa học 5 tập 2 trang 133)

Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?

Trả lời:

Nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại thì tài nguyên thiên nhiên sẽ bị hết, môi trường sẽ bị ô nhiễm,.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 65: Tác động của con người đến môi trường rừng

Video liên quan