Không vào trong đó chứa các chất khoáng, chất tan thuộc tế bào

Question: Không bào trong đó chứa nhiều các chất khoáng, chất tan thuộc tế bào A. Lông hút của rễ cây B. Cánh hoa C. Đỉnh sinh trưởng

D. Lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn

Hướng dẫn

Dịch không bào ở lông hút của rễ cây chứa các chất hữu cơ và các ion khoáng tạo nên áp suất thẩm thấu của tế bào.

Đáp án cần chọn là: A

Không bào trong đó chứa các chất khoáng, chất tan thuộc tế bào


A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

18/06/2021 1,558

A. Lông hủt của rễ cây.

Đáp án chính xác

D. Lá cây của một số loài cây.

Không bào của tế bào rễ lông hủt ở rễ cây chứa các chất khoáng và chất tan để tạo áp suất thẩm thấu giúp tế bòa rễ cây giữ nhiệm vụ như một chiếc máy bơm chuyên hút được chất khoáng và nước từ đất vào rễ cây. B. Sai. Tế bào cánh hoa không bào chứa các sắc tố để thu hút côn trùng đến thụ phấn. C. Sai. Tế bào đỉnh sinh trưởng có không bào tích nhiều nước có tác dụng làm cho tế bào dàu ra sinh trưởng nhanh. D. Sai. Tế bào lá cây của một số loài cây các không bào tích các chất độc, chất phế thải nhằm bảo vệ cây do đó các động vật không ăn. Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Vi sinh vật sau đây có lối sống dị dưỡng là

Xem đáp án » 18/06/2021 16,822

Capsome là

Xem đáp án » 18/06/2021 11,187

Căn cứ vào đâu người ta chia vi sinh vật thành các nhóm khác nhau về kiểu dinh dưỡng?

Xem đáp án » 18/06/2021 8,942

Virut khảm thuốc lá có dạng cấu trúc nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,067

Loại bào tử nào dưới đây không tham gia vào hoạt động sinh sản của vi sinh vật?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,789

Nói về sự phân chia tế bào chất, điều nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,596

Căn cứ vào đâu mà người ta chia thành ba loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,927

Các vi sinh vật lợi dụng lúc cơ thể suy giảm miễn dịch để tấn công gây các bệnh khác, được gọi là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,650

Cấu trúc nào sau đây có tác dụng tạo nên hình dạng xác định cho tế bào động vật?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,552

Cơ thể sống xuất hiện đầu tiên thuộc sinh vật nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,499

Loại tế bào sau đây có chứa nhiều lizôxôm nhất là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,671

Hóa chất nào sau đây có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,533

Bệnh nào sau đây không phải do virut gây ra?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,443

Trong kì trung gian giữa 2 lần phân bào rất khó quan sát nhiễm sắc thể vì

Xem đáp án » 18/06/2021 1,249

Trong môi trường nuôi cấy, vi sinh có quá trình trao đổi chất mạnh mẽ nhất ở:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,243

Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ

Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?

Mạng lưới nội chất hạt có cấu trúc như thế nào?

Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

Perôxixôm được hình thành từ bào quan nào ?

Bộ máy Gôngi không có chức năng

Bộ máy Gôngi tạo ra bào quan nào sau đây?

Sự khác nhau trong cấu trúc màng của nhân với màng của bộ máy Golgi là:

Cho các phát biểu sau về lizoxom. Phát biểu nào sai?

Vì sao lizoxôm được ví như một phân xưởng tái chế rác thải?

Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều lizôxôm nhất là tế bào

Cho các nhận định sau về không bào, nhận định nào sai?

Tế bào nào có không bào lớn?

Không bào trong đó chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào

Trong tế bào nhân thực, không bào được tạo ra từ

Sự khác biệt chủ yếu giữa không bào và túi tiết là