Lack là gì

Nghĩa là gì: lack lack /læk/
 • danh từ
  • sự thiếu
   • the plant died for lack of water: cây chết vì thiếu nước
 • ngoại động từ
  • thiếu, không có
   • I lack words to express my job: tôi không đủ lời để diễn tả hết niềm vui của tôi
 • nội động từ
  • thiếu, không có (chỉ động tính từ quá khứ)
   • water is no longer lacking thanks to irrigation works: nước không còn thiếu nữa nhờ có công trình thuỷ lợi

Video liên quan