Leaf Tiếng Anh là gì

Thông tin thuật ngữ leaf/ tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm leaf/ tiếng Anh leaf/
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ leaf/

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

leaf/ tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ leaf/ trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ leaf/ tiếng Anh nghĩa là gì.


Thuật ngữ liên quan tới leaf/

 • matelot tiếng Anh là gì?
 • exquisitely tiếng Anh là gì?
 • macrobiotic tiếng Anh là gì?
 • trigger-finger tiếng Anh là gì?
 • intel tiếng Anh là gì?
 • hard court tiếng Anh là gì?
 • shrimping tiếng Anh là gì?
 • pyrolator tiếng Anh là gì?
 • uncocked tiếng Anh là gì?
 • ebullition tiếng Anh là gì?
 • misdirect tiếng Anh là gì?
 • specialize tiếng Anh là gì?
 • worlds tiếng Anh là gì?
 • foodless tiếng Anh là gì?
 • dressing-room tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của leaf/ trong tiếng Anh

leaf/ có nghĩa là: Không tìm thấy từ leaf/ tiếng Anh. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Đây là cách dùng leaf/ tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ leaf/ tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

Không tìm thấy từ leaf/ tiếng Anh. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Video liên quan