Lương bao nhiêu là đủ OTOFUN

hungmic nói:
Toàn các ông bà chủ nói để giảm thưởng nhân viên :)) :))
Không giảm đâu bác!
Chỉ giảm hay cắt thẳng với người lười và vô kỷ luật thôi.
Còn có nhiều người lĩnh gấp 3 lương trong hợp đồng lao động.
Thưởng cũng là 1 công cụ hỗ trợ cho quản lý.
Nhưng nếu được ghi cứng trong hợp đồng hay quy chế doanh nghiệp (ví dụ như lương tháng 13) thì nó không còn giá trị hỗ trợ như vậy nữa!

Video liên quan