Luyện tập excel văn phòng

Xin chào tất cả các bạn, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tự học cấp tốc Excel 2019 từ A đến Z. Giúp bạn trở nên tự tin và nắm vững kiến thức khi sử dụng chương trình bảng tính Excel.

Trong video sẽ bao gồm tất cả các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong Excel như: Ribbon trong Excel, Thao tác với bảng tính trong Excel, Các thành phần của bảng tính Excel, Nhập dữ liệu, Nhập công thức, Các kiểu dữ liệu trong Excel, Các hàm xử lý dữ liệu ngày tháng, thời gian trong Excel, Lọc dữ liệu bằng AutoFilter trong Excel, Hàm trong Excel, Nhóm hàm tra cứu trong Excel, Nhóm hàm thống kê trong Excel, Pivot Table trong Excel, Vẽ đồ thị trong Excel, In ấn trong Excel, Định dạng dữ liệu trong Excel.

Video hướng dẫn

00. Mục lục: (00:00)

01. Ribbon trong Excel: (00:26)

02. Thao tác với bảng tính trong Excel: (07:38)

03. Các thành phần của bảng tính Excel: (18:02)

04. Nhập dữ liệu: (21:02)

05. Nhập công thức: (35:03)

06. Các kiểu dữ liệu trong Excel: (38:04)

07. Các hàm xử lý dữ liệu ngày tháng, thời gian trong Excel: (43:00)

08. Lọc dữ liệu bằng AutoFilter trong Excel: (47:41)

09. Hàm trong Excel: (54:19)

10. Nhóm hàm tra cứu trong Excel: (01:06:24)

11. Nhóm hàm thống kê trong Excel: (01:25:25)

12. Pivot Table trong Excel: (01:33:58)

13. Vẽ đồ thị trong Excel: (01:38:22)

14. In ấn trong Excel: (01:39:54)

15. Định dạng dữ liệu theo điều kiện: (01:43:09)

Dưới đây là một số tài liệu tham khảo cho các bạn cần:

Hướng dẫn giải đề thi MOS Word 2016

 Hướng Dẫn Giải Đề Thi MOS Excel 2016

Hướng dẫn giải đề thi MOS Powerpoint 2016

Tài khoản luyện thi MOS 2016 trên Gmetrix

Giáo trình Word nâng cao

Tài liệu tự học Microsoft Word

Tài liệu tự học Microsoft Excel

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

tự học excel học excel cấp tốc tự học excel cấp tốc excel toàn tập excel từ a đến z tự học excel toàn tập

Với ai thường xuyên phải làm những công việc với phần mềm Excel, nhân viên kế toán thì những việc nắm chắc các hàm, những phép tính cũng như cách sử dụng trong yêu cầu, hoặc lý thuyết cơ bản như việc định dạng số liệu, định dạng về bảng tính là điều cần thiết. Khi bạn đã nắm được lý thuyết thì bạn sẽ có thể vận dụng vào các bài tập excel để hiểu rõ hơn cách sử dụng. Những bài tập Excel dưới đây là những bài tập có lời giải và một số bài tập excel nâng cao là chưa có lời giải để bạn tự vận dụng kiến thức để xử lý bài tập. Sẽ có những bài tập chia theo các hàm riêng biệt và có bài tập excelở dạng tổng hợp với những yêu cầu nội dung cao hơn.

I. Download bài tập Excel có đáp án 

Bài tập excel cơ bản

1. Bài tập dạng tính toán

Các công thức tính toán trongbài tập excel có lời giảicũng có rất nhiều, như các phép cộng trong Excel hoặc nâng cao hơn có thể tính về giá trị của 1 phép toán lũy thừa…

2. Bài tập hàm Excel

Hàm Excel được phân chia thành rất nhiều dạng hàm số khác nhau, như các hàm thống kê, hàm toán học và về lượng giác, hàm ngày giờ như là hàm DATE, hàm cơ sở dữ liệu, hàm DCOUNT… Các hàm trong bài tập excel đều có thể kết hợp với nhau để nhằm giải quyết bảng dữ liệu như các hàm FIND kết hợp với các hàm LEFT và hàm MID để nhằm tách chuỗi dữ liệu….

2.1 Hàm Toán học trong Excel

Với những ví dụ như dưới đây thì chúng ta đã có sẵn là công thức hàm và bạn chỉ cần để nhập đúng vị trí của các ô cho giá trị cần tính trong bài tập excel có lời giải là xong.

2.2 Hàm SUM kết hợp nhiều sheet

Hàm SUM được coi là là hàm cơ bản trong bài tập excel có lời giải và cách thực hiện về hàm SUM cũng rất đơn giản. Chẳng hạn với bài tập excel có lời giải này thì bạn chỉ cần cộng các giá trị ở từng ô qua những sheet để ra giá trị tổng cho các mặt hàng.

2.3 Hàm IF trong Excel

Hàm IF là một hàm điều kiện trong Excel, tìm về giá trị phù hợp với các điều kiện đưa ra.

Ngoài ra còn có nhiều bài tập excel khác để bạn tham khảo về cách giải cũng như vận dụng vào các bảng dữ liệu mình cần giải quyết

Tải bài tập excel có lời giải TẠI ĐÂY

II. Bài tập Excel cơ bản 

Bài tập excel cơ bản

Dưới đây là những tổng hợp các bài tập Excel cơ bản của những hàm trong Excel, các bạn hãy cùng tham khảo để biết cách sử dụng những hàm trong Excel và cách kết hợp những hàm trong Excel.

 • Bài tập mẫu hàm ABS

 • Bài tập mẫu hàm AND

 • Bài tập mẫu hàm COUNT

 • Bài tập mẫu hàm AVERAGE

 • Bài tập mẫu hàm CONFIDENCE

 • Bài tập mẫu hàm COUPPCD

 • Bài tập mẫu hàm DDB

 • Bài tập mẫu hàm INT

 • Bài tập mẫu hàm MAX

 • Bài tập mẫu hàm MIN

 • Bài tập mẫu hàm LOGNORMDIST.

 • Bài tập mẫu hàm NORMSDIST.

 • Bài tập mẫu sử dụng hàm HLOOKUP kết hợp hàm IF.

 • Bài tập mẫu sử dụng hàm HLOOKUP kết hợp hàm LEFT.

 • Bài tập mẫu sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm HLOOKUP.

 • Bài tập mẫu sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm IFERROR

 • Bài tập mẫu sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm RIGHT.

 • Bài tập mẫu sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm MATCH.

 • Bài tập mẫu sử dụng hàm VLOOKUP để tính điểm.

 • Bài tập mẫu sử dụng hàm VLOOKUP tính lương.

Tải 40+ các bài tập Excel cơ bản của các hàm trong Excel tại đây.

Các bạn có thể tải các file và mở các bài tập Excel theo từng hàm mà bạn cần học. Hi vọng bạn sẽ có thể nắm bắt được những cách sử dụng của từng hàm để có thể áp dụng vào các bài tập Excel nâng cao. Chúc các bạn thành công!

III. Bài tập Excel căn bản theo từng chủ đề

Bài tập 1: Tính toán bảng lương 

Bài tập excel nâng cao 1

 1. Nhập vào các công thức để thực hiện các tính toán sau:

  • LC = HS * 1260000

  • BHXH = 0.05 * LC

  • Thưởng:
   Nếu NC > 25 thì Thưởng = LC * 2
   Nếu 23 Nếu NC

  • Lĩnh = LC + Thưởng – BHXH

  • Tính các dòng Tổng, Trung bình, Max, Min cho các cột số.

 2. Sắp xếp nó theo cột NC giảm dần

 3. Tìm người có HS >= 3 và NC > 24

 4. Vẽ đồ thị theo dạng 3-D column của các cột NC, HS

Xem hướng dẫn

Bài tập 2: Tính toán năng suất lúa 

Bài tập excel nâng cao 2

 1. Nhập vào các công thức để thực hiện các tính toán sau:

  • Cột loại theo các công thức sau:
   Loại = ‘A’ nếu Trung bình > 1500
   Loại = ‘B’ nếu 1300 Loại = ‘C’ nếu Trung bình

  • Cột Giá: Dùng hàm của Vlookup tra cứu giá ở dưới để điền các dữ liệu vào cột Giá

  • Tính Max, Min cho những cột (trừ cột Loại).

 2. Sắp xếp nó theo cột Ns 99 giảm dần

 3. Tìm những giống lúa có Ns 99 > 1400 và năng suất theo Trung bình > 1300

 4. Vẽ đồ thị theo dạng Line để so sánh về năng suất các giống lúa N1, N2, N3 trong 3 năm.

Xem hướng dẫn

Bài tập 3: Thống kê thu nhập 

Bài tập excel nâng cao 3

 1. Nhập vào các công thức để thực hiện các tính toán sau:

  • Tính cột loại theo công thức như sau:
   Loại = “A” nếu Trung bình > 1600
   Loại = “B” nếu 1400 Loại = “C” nếu Trung bình

  • Tính cột về Đầu tư: Dùng hàm Vlookup để tra cứu mức đầu tư ở dưới rồi điền dữ liệu vào cột Đầu tư.

  • Tính Max, Min cho những cột (trừ cột Loại).

 2. Sắp xếp theo các cột Thu nhập 95 giảm dần.

 3. Tìm đơn vị có thu nhập 97 > 1600 và thu nhập ở mức trung bình > 1300.

 4. Vẽ đồ thị theo dạng 3-D Pie của các cột Thu nhập 97.

Xem hướng dẫn

Bài tập 4: Tính toán điểm 

Bài tập excel nâng cao 4

BẢNG ĐIỂM THI HỌC KỲ I NĂM 1999

 1. Nhập vào các công thức để thực hiện tính toán sau:

  • Tổng = Điểm Toán * 5 + Điểm Tin * 5 + Điểm Lý * 4

  • Trung bình = (Điểm Toán * 5 + Điểm Tin * 5 + Điểm Lý * 4) / 14

  • Tính cột loại theo công thức như sau:
   Loại = “A” nếu Trung bình >= 9
   Loại = “B” nếu 7 Loại = “C” nếu Trung bình

  • Tính cột Học bổng: Dùng với hàm Vlookup tra cứu về mức học bổng ở dưới để điền các dữ liệu vào cột Học bổng.

  • Tính Max, Min cho những cột (trừ cột Loại).

 2. Sắp xếp theo các cột Điểm Toán giảm dần.

 3. Tìm học sinh có Tổng > 108 và Điểm Tin >= 7

 4. Vẽ đồ thị theo dạng 3-D Column của cột Điểm Toán, Điểm Tin.

Xem hướng dẫn

Bài tập 5: Thống kê bán hàng 

Bài tập excel nâng cao 5

BẢNG THỐNG KÊ HÀNG

 1. Nhập vào những công thức để thực hiện tính toán sau:

  • Dịch vụ = 5% Vốn.

  • Thuế = 10% Doanh thu.

  • Thực thu = Doanh thu – Vốn – Thuế – Dịch vụ

  • Cột Đánh giá:
   Nếu về Thực thu > 0 ghi “Lãi”, bằng 0 ghi “Hoà vốn”, trái lại ghi “Lỗ”.

  • Tính Tổng Vốn và Doanh thu của mặt hàng Gạo.

 2. Sắp xếp theo các cột Vốn giảm dần.

 3. Tìm những cửa hàng có Doanh thu > 60 và Vốn > 70.

 4. Vẽ đồ thị theo dạng XY biểu diễn tương quan giữa các hàm y là Doanh thu và biến x là vốn.

Xem hướng dẫn

Bài tập 6: Thống kê tiền vay 

Bài tập excel nâng cao 6

BẢNG THỐNG KÊ TIỀN VAY

 1. Nhập vào những công thức để thực hiện tính toán sau:

  • Năm trả = Năm vay + Thời hạn cho vay

  • Số tiền phải trả = Vốn gốc + Vốn gốc * Lãi suất * Thời hạn cho vay.

  • Tính mức ưu tiên của các đơn vị theo công thức sau:
   Nếu Thời hạn cho vay >= 7 thì trong mức ưu tiên là “Bậc 1”.
   Nếu 4 Nếu Thời hạn cho vay

  • Tính tổng và trung bình của cột: Vốn gốc, Số tiền phải trả

 2. Sắp xếp các dữ liệu theo cột vốn gốc theo thứ tự giảm dần.

 3. Tìm công ty có vốn gốc > 40 và có thời hạn cho vay >= 4.

 4. Vẽ biểu đồ theo dạng Line cho 2 cột Vốn gốc và Thời hạn cho vay.

Xem hướng dẫn

Bài tập 7: Tính điểm đại học 

Bài tập excel nâng cao 7

TÍNH ĐIỂM ĐẠI HỌC

 1. Tính tổng số của ĐVHT = Số HT của M1, M2, M3 cộng lại

 2. Dùng VLOOKUP để tra cứu ĐVHT của từng môn học và để tính toán Điểm TB theo các công thức: Điểm TB = (M1*Số ĐVHT của M1 + M2*Số ĐVHT của M2 + …)/Tổng số ĐVHT

 3. Điền vào cột về Xếp loại:

 • Giỏi: Điểm TB >= 8

 • Khá: 6.5

 • TB: 5

 • Kém: Điểm TB

 1. Tính các cột tổng, và trung bình, số lượng (không đạt) yêu cầu cho M1, M2, M3 và Điểm TB (Đạt yêu cầu: Điểm TB >=5, không đạt yêu cầu: Điểm TB

 2. Xếp thứ: thứ hạng của các sinh viên trong danh sách căn cứ vào điểm TB (sinh viên sẽ có điểm TB cao nhất xếp thứ 1)

 3. Vẽ biểu đồ XY Scatter để thể hiện sự tương quan giữa các điểm M1 và M2

 4. Hãy lọc ra các sinh viên có điểm M1 đạt từ 6 tới 8

 5. Sắp xếp bảng điểm theo thứ tự giảm dần theo cột Tổng và cột Xếp thứ

Xem hướng dẫn

Bài tập 8: Bảng kê chi phí thuê khách sạn 

Bài tập excel nâng cao 8

BẢNG KÊ CHI PHÍ THUÊ KHÁCH SẠN

 • Số ngày ở = Ngày đi – Ngày đến

 • Tiền phòng sẽ được tính bằng cách tìm kiếm theo Loại phòng tương ứng khách ở với phần Đơn giá ngày của từng phòng của từng loại nhân Số ngày ở

 • Phí phục vụ sẽ được tính cách tìm kiếm trong các bảng Giá phòng nhân Tiền phòng

 • Tiền nộp sẽ bằng tổng Tiền phòng + Phí phục vụ

 1. Sắp xếp theo Tiền nộp theo thứ tự giảm dần

 2. Lọc ra các phòng có Tiền nộp >= 5000000

 3. Vẽ đồ thị 3-D Pie của số tiền nộp theo các loại phòng.

Xem hướng dẫn

Bài tập 9: Báo cáo kết quả tuyển sinh đại học 

Bài tập excel nâng cao 9

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Tính toán

 • Dùng hàm IF để tính UT1 (điểm ưu tiên theo các dân tộc), dân tộc Kinh thì có UT1 = 0, dân tộc Tày, Thái thì có UT1 = 1, các dân tộc khác có UT1 = 1.5

 • Dùng hàm VLOOKUP để tính UT2 (điểm ưu tiên theo các khu vực): Khu vực 1 có UT2 = 0, Khu vực 2 có UT2 = 1, Khu vực 3 có UT2 = 1.5

 • Nếu thí sinh được loại Giỏi thì Tổng điểm cộng thêm sẽ là 1

 • Kết quả là Đỗ và nếu Tổng điểm >=20, còn lại sẽ là Trượt

Sắp xếp các trang tính giảm dần theo các Tổng điểm, Khu vực

Tìm các thí sinh nào không phải là người Kinh và Kết quả là Đỗ

Vẽ đồ thị Line theo kiểu số 4 để so sánh Điểm thi và Tổng điểm

IV. Những thao tác excel cơ bản cho kế toán và văn phòng

1. Mở nhiều bảng tính Excel cùng một lúc

Thay vì chỉ mở từng bảng tính Excel khi có nhiều tệp tin cần giải quyết, bạn có thể mở nhiều bảng tính Excel cùng một lúc. Để làm được như vậy, bạn chọn các tệp tin muốn mở và nhấn phím Enter, tất cả các bảng tính sẽ được mở đồng thời.

2. Hiện/ ẩn các phím tắt

Đây là những chức năng thú vị ít được biết đến ở trong Excel 2007 trở về sau. Khi bạn chọn nhấn phím Alt, những phím tắt sẽ hiện ngay ở trên thanh công cụ và tương ứng với các công cụ đó. Để sử dụng nó, bạn chỉ cần phải nhấn Alt + phím tắt sao cho tương ứng. Điều này giúp bạn sẽ không cần phải nhớ các tổ hợp phím mà vẫn có thể dễ dàng dùng chúng để tăng tốc độ trong làm việc của mình.

3. Chọn tất cả dữ liệu

Bạn có thể biết nhiều cách chọn tất cả dữ liệu bằng cách nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + A, nhưng ít người sẽ biết rằng, chỉ cần nhấn đơn vào phía góc trên bên trái bảng tính thì toàn bộ dữ liệu cũng sẽ được chọn.

4. Chuyển dòng thành cột hoặc ngược lại

Bạn đã có thể tạo xong một bảng và lại muốn chuyển những dòng thành cột hoặc cột thành dòng. Sau đây sẽ là cách thực hiện:

Chọn dòng (hoặc cột) mà bạn cần chuyển, sau đó nhấn Copy trên menu (Ctrl+C)

Chọn ô mà bạn muốn dán bảng mới vào và chọn vào Paste Special trên menu (hoặc Alt+E -> sau đó nhấn vào phím S)

Trong khung hội thoại của Paste Special, chọn Transpose và nhấn vào OK.

5. Chuyển qua lại giữa các bảng tính Excel khác nhau

Khi bạn đã mở được nhiều bảng tính cùng một lúc, thì việc chuyển qua lại giữa các bảng tính khác nhau có thể khiến bạn cảm thấy phiền phức. Hãy sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + Tab để chuyển giữa những bảng tính một cách dễ dàng. Chức năng này cũng sẽ được sử dụng để chuyển giữa những tab Windows khác nhau trong Firefox trên hệ điều hành của Windows 7.

Về cơ bản thì có 3 Shortcut Menu là Save, Undo Typing và Repeat Typing. Tuy nhiên, nếu như bạn muốn sử dụng nhiều phím tắt hơn, chẳng hạn như bạn muốn  Copy hay Cut, bạn có thể thiết lập nó như sau:

File->Options->Quick Access Toolbar, thêm vào Cut và Copy từ cột bên trái sang phía cột bên phải và lưu lại. Bạn sẽ thấy có thể thêm 2 tùy chọn phím tắt đó ở menu trên cùng.

7. Cách thêm một đường chéo trong ô

Khi tạo được một danh sách hàng hóa hay vật tư, bạn cũng có thể sẽ cần tạo một đường chéo để từ đó chia các thuộc tính khác nhau cho các hàng và cột. Bạn hay làm như sau: Tại ô mà bạn muốn kẻ đường chéo, bạn nhấn chuột phải vào và chọn Format Cell > nhấn vào trong tab Border, sau đó nhấn vào nút đường chéo.

V. Kết luận

Trên đây là các thao tác về bài tập excel cơ bản nhưng cực hữu ích mà bạn cần phải nắm rõ và học cách để sử dụng thành thạo để giúp tiết kiệm thời gian, cũng như công sức và đẩy nhanh tiến độ công việc. Ngoài ra hãy thường xuyên trau dồi các bài tập excel để nâng cao kỹ năng tin học văn phòng của mình. 123job chúc bạn thành công.