macintosh plus là gì - Nghĩa của từ macintosh plus

macintosh plus có nghĩa là

Một trong những cha sáng lập của hơi nước.Còn được gọi là vektroid.A e s t h e t i c b a b y

Thí dụ

> Hey Man Bạn đã xem bài hát mới của Macintosh Plus?
> Vâng, nó rất a e s t h e t i c

macintosh plus có nghĩa là

Macintosh Plus là tốt nhất

Thí dụ

> Hey Man Bạn đã xem bài hát mới của Macintosh Plus?