Micro của AirPod ở đầu

Thay đổi tên AirPods của bạn trên iPhone

Thay đổi tên AirPods của bạn

  1. Đeo AirPods và đảm bảo chúng được kết nối với iPhone của bạn.

  2. Trên iPhone, đi tới Cài đặt > Bluetooth.

  3. Trong danh sách các thiết bị, chạm vào nút Tác vụ khả dụng bên cạnh AirPods của bạn, sau đó chạm vào tên hiện tại.

  4. Nhập tên mới, sau đó chạm vào Xong.

Video liên quan