Một người đứng cách gương 0,5 m thì người đó cách ảnh của mình bao nhiêu mét

Một người đứng trước một gương phẳng cách gương 1 m, nhìn vào gương người đó thấy ảnh của mình a) Ảnh của người đó cách xa bao nhiêu b) Nếu người đó

Home/ Môn học/Vật Lý/Một người đứng trước một gương phẳng cách gương 1 m, nhìn vào gương người đó thấy ảnh của mình a) Ảnh của người đó cách xa bao nhiêu b) Nếu người đó