Nêu bản chất của phương pháp gia công áp lực

Trình bày bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực.

Video liên quan