Nhạc ngũ âm là gì

Thông tin thuật ngữ ngũ âm tiếng Tiếng Việt

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn những từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe).

Định nghĩa - Khái niệm

ngũ âm tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ ngũ âm trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ ngũ âm trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ngũ âm nghĩa là gì.

- Năm âm thanh chính của nhạc cổ là cung, thương, chủy, giốc, vũ.

Thuật ngữ liên quan tới ngũ âm

 • tầm hồn Tiếng Việt là gì?
 • nhanh chai Tiếng Việt là gì?
 • bãi tha ma Tiếng Việt là gì?
 • lâu nhâu Tiếng Việt là gì?
 • Nuông Dăm Tiếng Việt là gì?
 • nhà chính trị Tiếng Việt là gì?
 • giữ rịt Tiếng Việt là gì?
 • hồng y giáo chủ Tiếng Việt là gì?
 • phục dịch Tiếng Việt là gì?
 • Trung Thành Tây Tiếng Việt là gì?
 • thủ khoa Tiếng Việt là gì?
 • sô- cô- la Tiếng Việt là gì?
 • dứt khoát Tiếng Việt là gì?
 • hư số Tiếng Việt là gì?
 • bèo Tiếng Việt là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của ngũ âm trong Tiếng Việt

ngũ âm có nghĩa là: - Năm âm thanh chính của nhạc cổ là cung, thương, chủy, giốc, vũ.

Đây là cách dùng ngũ âm Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ ngũ âm là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Video liên quan