Nhân bản Tiếng Anh là gì

tiếng anh của bài này là gì nhỉ?--203.160.1.56 (thảo luận) 22:55, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)[]

có phải cùng nghĩa với sinh sản vô tính không? NHD (thảo luận) 23:26, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)[] Không, hai khái niệm là khác nhau. Tôi vừa thêm link sang các ngôn ngữ khác rồi.Tran Quoc123 (thảo luận) 00:09, ngày 21 tháng 9 năm 2009 (UTC)[] Bài Cloning bên tiếng Anh vốn được liên kết về bài Dòng hóa.--Paris (thảo luận) 00:10, ngày 21 tháng 9 năm 2009 (UTC)[] Tôi đã đặt câu hỏi trong phần thảo luận của bài Dòng hóa. Tôi thấy nội dung của bài cloning phù hợp để hiểu là "nhân bản vô tính".Tran Quoc123 (thảo luận) 01:34, ngày 21 tháng 9 năm 2009 (UTC)[]

Dòng hóa vs. Nhân bản vô tínhSửa đổi

Wikipedia Tieng Viet uses two articles corresponded with English version's en:Clone:

  • Dòng hóa
  • Nhân bản vô tính

Which one is better?--S7P Group-CJKV 委班(ủy ban)復活(phục hoạt)漢喃(hán nôm)越南(việt nam) 04:33, ngày 30 tháng 4 năm 2011 (UTC)[]

Chữ "nhân" trong "nhân bản vô tính" có nghĩa là gì? "man" hay "nucleus" hay "multiply"? Từ này khá khỏ hiểu vì dịch từ tiếng Anh một cách quá cục mịch (cloning = make copies (multily) without sexual process). Nếu đã dịch thì sao không dùng tiếng Việt mà phải dùng Hán Việt. Ai, hội đồng khoa học VN nào, đặt ra từ này? Từ "dòng hóa" cũng rất khó nghe. Tôi nghĩ hai từ là một nhưng khổ thay là cả hai đều không chuẩn. Nếu phải chọn thì tôi chọn "nhân bản vô tính".CXKiên (Thảo luận) 23:14, ngày 30 tháng 4 năm 2011 (UTC)[]

Video liên quan