Nội dung sách GDTC lớp 1 bộ Cánh Diều thể hiện như thế nào

Bài thu hoạch tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (172.17 KB, 7 trang )

(1)

Câu 1: Lên tiêu chí đánh giá HS môn GDTC lớp 1


Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì


- Đánh giá thường xuyên: Bao gồm đánh giá chính thức (thơng qua các hoạt động thực hành,
tập luyện, trình diễn,...) và đánh giá khơng chính thức (bao gồm quan sát trên lớp, đối thoại,
HS tự đánh giá,...) nhằm thu thập những thơng tin về q trình hình thành, phát triển năng lực
của từng HS.


- Đánh giá định kì: Nội dung đánh giá chú trọng đến kĩ năng thực hành, thể lực của


HS; phối hợp với đánh giá thường xuyên cung cấp thông tin để phân loại HS và điều chỉnh
nội dung, phương pháp giáo dục.


Đánh giá định tính


- Đánh giá định tính: Kết quả học tập được mô tả bằng lời nhận xét hoặc biểu thị bằng các
mức xếp loại. HS có thể sử dụng hình thức này để tự đánh giá sau khi kết thúc mỗi nội dung,
mỗi chủ đề, hoặc GV sử dụng để đánh giá thường xun (khơng chính thức). Đánh giá định
tính được sử dụng chủ yếu ở cấp tiểu học.


Gợi ý đánh giá:


Chủ đề 2: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Lớp 1


Đánh giá


minh họa Yêu cầu cần đạt Nội dung kiến thức Đánh giá


Đánh giá
HS sau khi


học Chủ đề
Tư thế và kĩ
năng vận
động


cơ bản


- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, chuẩn bị
dụng cụ trong tập luyện.


- Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm
mẫu TT&KNVĐCB của GV để tập luyện.


- Thực hiện đúng nội dung Tư thế


và KNVĐCB (theo quy định của CT mơn
GDTC).


- Tích cực tham gia chơi các trò chơi vận


- Vệ sinh sân tập, chuẩn bị
dụng cụ trong tập luyện.


- Các tư thế hoạt động


vận động cơ bản của đầu, cổ,
tay, chân.


- Các hoạt động vận động
phối hợp của cơ thể.
(2)

động rèn luyện


TT&KNVĐCB, tư thế, tác phong, phản
xạ.


- Hoàn thành tốt lượng vận động


của bài tập TT&KNVĐCB.


- Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và
hoạt động tập thể. Bước


đầu hình thành thói quen tập thể dục.


- Trò chơi rèn luyện kĩ


năng vận động và phản xạ.


Đánh
giá
HS
sau
khi
học
Chủ
đề Tư
thế và

năng


vận
động

bản


- Biết thực hiện vệ sinh
sân tập, chuẩn bị dụng cụ
trong tập luyện.


- Biết quan sát tranh ảnh
và động tác làm mẫu
TT&KNVĐCB của GV
để tập luyện.


- Thực hiện được nội
dung Tư thế và KNVĐCB
(theo quy định của CT
môn GDTC)


- Tham gia tích cực chơi
các trị chơi vận động rèn
luyện TT& KNVĐCB, tư
thế, tác phong, phản xạ.


- Hoàn thành lượng vận
động của bài tập


- Vệ sinh sân
tập, chuẩnbị dụng cụ trong
tập luyện.


- Các tư thế hoạt
động vận động
cơ bản của đầu,
cổ, tay, chân


- Các hoạt động
vận


động phối hợp
của cơ thể


- Trò chơi rèn
luyện kĩ năng
vận động và
phản xạ
Hoàn
thành
Đánh
giá
HS
sau
khi
học
Chủ
đề Tư
thế
và kĩ


năng
vận
động

bản


- Chưa biết thực
hiện vệ sinh sân
tập, chuẩn bị
dụng cụ trong
tập luyện.


- Chưa biết quan
sát tranh ảnh và
động tác làm
mẫu


TT&KNVĐCB
của GV để tập
luyện.


- Chưa thực
hiện được nội
dung(3)

TT&KNVĐCB.


- Nghiêm túc, tích cực
trong tập luyện và hoạt
động tập thể. Bước đầu


hình thành thói quen tập
thể dục.


trình mơn
GDTC)


- Hạn chế tham
gia chơi các trò
chơi vận động
rèn luyện
TT&KNVĐCB,
tư thế, tác
phong, phản xạ


- Chưa hoàn
thành lượng vận
động của bài tập
TT&KNVĐCB.


của
đầu,
cổ,
tay,
chân


- Các
hoạt
động
vậnđộng
phối
hợp
của cơ
Câu 2. Soạn một giáo án giảng dạy GDTC lớp 1


CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ(4)

(3 tiết)
I. Mục tiêu bài học


1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.


- Tích cực tham gia các trị chơi vận động và có trách nhiệm trong khi chơi trị chơi.
2. Về năng lực:


2.1. Năng lực chung:


- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng
dọc, dóng hàng, điểm số trong sách giáo khoa.


- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trị
chơi.


2.2. Năng lực đặc thù:


- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an
toàn trong tập luyện.- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập
hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số


Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
Thực hiện được các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
điểm số


II. Địa điểm phương tiện
- Địa điểm: Sân trường
- Phương tiện:


+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi.
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.


III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học(5)

IV. Tiến trình dạy học


Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức và yêu cầu


Hoạt động GV Hoạt động HS


I. Phần mở đầu
Nhận lớp


Khởi động


- Xoay các khớp cổ tay, cổ
chân, vai, hông, gối,...
- Trò chơi lộn cầu vồng


II. Phần cơ bản:


Hoạt động 1
* Kiến thức.


* Đứng nghiêm, đứng nghỉ


*Luyện tập
Tập đồng loạt


Tập theo tổ nhóm


5 7


2 x 8 N


16-18


2 lần


Gv nhận lớp, thăm hỏi sức
khỏe học sinh phổ biến nội
dung, yêu cầu giờ học


- Gv HD học sinh khởi
động.


- GV hướng dẫn chơi


Cho HS quan sát tranh


GV làm mẫu động tác kết
hợp phân tích kĩ thuật
động tác.


Hô khẩu lệnh và thực hiện
động tác mẫu


- GV hô - HS tập theo Gv.
- Gv quan sát, sửa sai cho
HS.


- Y,c Tổ trưởng cho các
bạn luyện tập theo khu


Đội hình nhận lớp
- Cán sự tập trung lớp,
điểm số, báo cáo sĩ số,
tình hình lớp cho GV.


- Đội hình HS quan sát
tranh
HS quan sát GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện đồng
loạt.


(6)

Tập theo cặp đơi


Thi đua giữa các tổ


* Trị chơi Số chẵn số lẻ,
đứng ngồi theo lệnh.


Hoạt động 2
*Kiến thức


*Tập hợp hàng dọc


* Luyện tập
Hoạt động 3
* Kiến thức
*Dóng hàng dọc


*Điểm số hàng dọc


2 lần


2 lần


1 lần


3-5vực.


- GV cho 2 HS quay mặt
vào nhau tạo thành từng
cặp để tập luyện.


- GV tổ chức cho HS thi
đua giữa các tổ.


- GV nêu tên trò chơi,
hướng dẫn cách chơi, tổ
chức chơi trò chơi cho HS.
- Nhận xét tuyên dương và
sử phạt người phạm luật


Tổ chức giảng dạy như
hoạt động 1


Tổ chức giảng dạy như
hoạt động 1
GV
-ĐH tập luyện theo cặp


- Từng tổ lên thi đua -
trình diễn


- Chơi theo đội hình hàng
ngang(7)

* Luyện Tập
III.Kết thúc


* Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung
của buổi học.


Hướng dẫn HS Tự ôn ở
nhà


* Xuống lớp


4- 5


- GV hướng dẫn


- Nhận xét kết quả, ý thức,
thái độ học của hs.


- VN thực hiện lại bài tập:
tập hợp hàng dọc, dàn


hàng đứng nghiêm, nghỉ
cho người thân xem.


HS thực hiện thả lỏng
- ĐH kết thúcVideo liên quan