Nước Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc từ

Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc từ

đại dương do gió thổi đến. nước ngầm bốc lên. hồ ao, rừng cây… bốc lên. băng tuyếttan.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc

A. từ đại dương do gió thổi đến.

B. từ nước ngầm bốc lên.

C. từ hồ ao, rừng cây… bốc lên.

D. từ các vùng ven biển.

Hướng dẫn

Đáp án C.

Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ bản.

Cho bản đồ sau:

LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN THẾ GIỚI

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

 • Thread starter Minh Phượng
 • Start date Jun 17, 2021

Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc


A.

từ hồ ao, rừng cây… bốc lên.

B.

từ đại dương do gió thổi đến.

C.

D.

Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc

A.

từ đại dương do gió thổi đến

B.

từ nước ngầm bốc lên

C.

từ hồ ao, rừng cây… bốc lên

D.

ý b và c đúng

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

từ hồ ao, rừng cây… bốc lên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Điều kiện xác định của hàm số

  là:

 • Giữa biến dị tổ hợp và đột biến gen có điểm nào sau đây giống nhau

  I.Đều làm biến đổi vật chất di truyền

  II.Đều làm biến đổi kiểu hình

  III.Đều là các biến dị di truyền

  IV.Đều xuất hiện do tác động của nhân tố lý hóa, môi trường

  V.Đều có vai trò cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa

 • Tập xác định của hàm số

  là:

 • Từ codon UAU, nếu bị đột biến thay thế bazo riêng lẻ lần lượt tại 3 vị trí có thể tạo thành bao nhiêu thể đột biến nhầm nghĩa (tạo thành các codon mới mã hóa cho các axit amin khác nhau)?

 • Biết rằng

  . Tính tổng
  .

 • Một gen dài 0,51 micromet. Gen nhân đôi 3 đợt liên tiếp, mỗi gen con tạo ra sao mã 2 lần. Trên mỗi phân tử mARN được tạo ra đều có cùng số ribôxôm trượt qua và đã sử dụng của môi trường 55888 axitamin để tổng hợp nên các phân tử prôtêin hoàn chỉnh. Tính số ribôxôm trượt trên mỗi phân tử mARN?

 • Biết rằng

  . Tính tổng
  .

 • Cho các phát biểu sau:

  (1) Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định, sản phẩm đó có thể là phân tử ARN hoặc chuỗi pôlipeptit.

  (2) Một đột biến điểm xảy ra trong vùng mã hóa của gen có thể không ảnh hưởng gì đến chuỗi pôlypeptit mà gen đó tổng hợp.

  (3) Có ba bộ ba làm tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là 5'UAA3'; 5'UAG3' và 3'UGA5'.

  (4) Gen bị đột biến sẽ tạo alen mới, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

  Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu sai?

 • Kết quả rút gọn của biểu thức

  bằng

 • Loại đột biến gen nào làm thay đổi số lượng liên kết hydro nhiều nhất của gen?