obedient bitch là gì - Nghĩa của từ obedient bitch

obedient bitch có nghĩa là

Một con chó cái tuân theo và phục vụ con đực mà không có khiếu nại.

Ví dụ

Nam: Đi lấy cho tôi một phi lê Mignon, trung bình hiếm, hạt tiêu flakes, với một bên của măng tây. OB: Vâng, chủ nhân. Nam: Thật là một Bitch ngoan ngoãn!