owlbert là gì - Nghĩa của từ owlbert

owlbert có nghĩa là

một con chim gỗ có thể biến còn sống.Anh ấy rất bị đánh giá thấp và hiểu lầm.Anh ta sống trên một nhân viên nhưng có thể thoát khỏi anh ta được sử dụng để mang theo ma thuật bởi phù thủy mạnh mẽ của isles sôi

ví dụ

owlbert là vậy đáng yêu

owlbert có nghĩa là

một con chim gỗ có thể biến còn sống (ngôi nhà cú) Ai là người bị đánh giá thấp ...

ví dụ

Owlbertdễ thương