Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Cuốn sách "Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Tiếng Anh Lớp 5" do Đỗ Thị Ngọc Hiền (chủ biên) soạn thảo theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo, giúp các em lớp 5 học tập, luyện tập tốt các bài tập cơ, bản nâng cao, tích lũy nâng cao vốn từ vựng để phục vụ cho giao tiếp.


CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.