Pls là gì trên Facebook

PLS là gì ?

PLSPlease trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PLS

PLS có nghĩa Please, dịch sang tiếng Việt là Xin vui lòng, Làm ơn.

PLS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng PLSPlease.

Một số kiểu PLS viết tắt khác:
+ Partial Least Squares: Phần bình phương tối thiểu.
+ Plus: Thêm.
+ Physical Layer Switch: Chuyển đổi lớp vật lý.
+ Primary Lateral Sclerosis: Xơ cứng bì nguyên phát.
+ Pure Live Seed: Hạt giống sống tinh khiết.
+ Profit and Loss Sharing: Chia sẻ lãi lỗ.
+ Pohang Light Source: Nguồn sáng Pohang.
+ Propellants and Life Support: Thuốc chống và hỗ trợ cuộc sống.
+ Physical Layer Signaling: Báo hiệu lớp vật lý.
+ Physical Signaling: Báo hiệu vật lý.
+ Professional Legal Secretary: Thư ký pháp lý chuyên nghiệp.
+ Palletized Load System: Hệ thống tải trọng.
+ Passionate Love Scale: Quy mô tình yêu.
+ Personnel Locator System: Hệ thống định vị nhân sự.
+ Programmable Limit Switch: Công tắc giới hạn lập trình.
+ Projectile Location System: Hệ thống định vị đạn.
+ Pallet Live Storage: Lưu trữ trực tiếp Pallet.
...

Video liên quan