Print là gì trong Tin học

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 5 Bài 5: Viết chữ và làm tính trong Logo giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

  • Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 5

  Bài thực hành 1 trang 119 SGK Tin học 5: Viết các câu lệnh, phối hợp với việc đặt lại nét bút, màu bút và chọn phông chữ để Logo viết trên màn hình hai dòng chữ đặt vuông góc với nhau như hình 91.

  Bài thực hành 1 trang 119 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại SGBT Bai Thuc Hanh 1 Trang 119 Sgk Tin Hoc 5

  Lời giải:

  SETPENCOLOR 4

  LABEL [Hello VIETNAM!]

  SETPENCOLOR 1

  RT 90 LABEL [Hello VIETNAM!]

  Bài thực hành 2 trang 121 SGK Tin học 5: Em hãy thực hiện vài phép tính trên các con số lớn hơn với các lệnh PRINT và SHOW

  10 + 5 * 25

  88 + 45 + 156

  3427 + 5688

  6789 + 14854

  568 * 89

  8787 7878

  Lời giải:

  Kết quả sau khi thực hiện lệnh:

  Bài thực hành 2 trang 121 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại SGBT Bai Thuc Hanh 2 Trang 121 Sgk Tin Hoc 5

  Bài thực hành 3 trang 121 SGK Tin học 5: Em hãy dùng bút thực hiện các phép tính với các biểu thức có ngoặc dưới đây, sau đó dùng lệnh PRINT hoặc SHOW của Logo để kiểm tra lại kết quả

  (150 10 x 5) : 2

  10 + 5 x (7 5) 10

  (30 : 2 5 x 2) x 5 1

  Lời giải:

  Ta có kết quả:

  Bài thực hành 3 trang 121 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại SGBT Bai Thuc Hanh 3 Trang 121 Sgk Tin Hoc 5

  Bài thực hành 4 trang 121 SGK Tin học 5: Em hãy thực hiện các câu lệnh sau để thấy sự khác biệt giữa hai lệnh PRINT và SHOW trong trường hợp này

  Print [Xin chao ban]

  Show [Xin chao ban]

  Lời giải:

  Ta có kết quả là khi thực hiện lệnh Show sẽ in hết tất cả bắt đầu từ dấu cách sau chữ show, còn lệnh Print sẽ in sau dấu ngoặc vuông.

  Bài thực hành 4 trang 121 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại SGBT Bai Thuc Hanh 4 Trang 121 Sgk Tin Hoc 5

  Video liên quan