Public entity là gì

Sống ở đời phải biết quý 2 chữ, chữ Nhẫn để tha thứ, chữ Tâm để yêu thương. Tóm lại làm người phải Nhẫn Tâm mới được!

Video liên quan