Quy trình thu thập và xử lý thông tin của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

Chính trị học - Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ cấp cơ sở

1.1.1. Khái niệm thông tin. Thông tin trong lãnh đạo, quản lý (gọi tắt là thông tin quản lý) là sự truyền đạt các thông điệp, tin tức có liên quan đến hệ thống quản lý, được người nhận hiểu rõ ý nghĩa của thông điệp mà người gửi muốn truyền đạt, có tác dụng giúp thực hiện các mục tiêu lãnh đạo, quản lý.

69 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 2446 | Lượt tải: 5
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chính trị học - Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ cấp cơ sở, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*Bài 5:KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ.Họ tên: Lâm Trường GiangĐịa chỉ : Khoa Dân Vận Trường Chính trị tỉnh Trà VinhEmail: *I/. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ.II/. KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ TT TRONG LĐQL CỦA CB CẤP CƠ SỞ.NỘI DUNG * 1.1.1. Khái niệm thông tin. Thông tin trong lãnh đạo, quản lý (gọi tắt là thông tin quản lý) là sự truyền đạt các thông điệp, tin tức có liên quan đến hệ thống quản lý, được người nhận hiểu rõ ý nghĩa của thông điệp mà người gửi muốn truyền đạt, có tác dụng giúp thực hiện các mục tiêu lãnh đạo, quản lý.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. Khái niệm thông tin trong lãnh đạo, quản lý1.1*Từ định nghĩa nêu trên, cần chú ý mấy điểm sau: Thứ nhất, xét về hình thái vật chất và dưới dạng tĩnh, thông tin quản lý là những thông điệp, tin tức, có thể là một sản phẩm hữu hình hay cũng có thể là một sản phẩm vô hình. Thứ hai, thông tin luôn gắn liền với sự vận động của nó. 1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)*Thông tin phản hồi(Thông tin ngược)Người gửiThôngĐiệpQuản lýMãhóaNgười nhậnTiếpnhậnGiảimãNhậnthôngđiệpTruyềntinDiễn trình của thông tin*1.1.2. Khái niệm dữ liệu. Dữ liệu được hiểu là các biểu hiện dùng để phản ánh đối tượng nghiên cứu 1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)*Dữliệu1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)Dữ liệu chính thức Dữ liệu không chính thức Dữ liệu sơ cấp Dữ liệu thứ cấp 1.1.3. Phân loại dữ liệu. *1.1.4. Dữ liệu định lượng. Dữ liệu định lượng là loại dữ liệu phản ánh mức độ, mức độ hơn kém, tính được trị số trung bình. 1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)*1.1.5. Dữ liệu định tính. Là loại dữ liệu phản ánh tính chất, sự hơn kém, ta không tính được trị trung bình của dữ liệu định tính.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)*1.2.1. Các kênh thông tin. 1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt) Phân loại thông tin trong lãnh đạo, quản lý1.2Kênh ấn phẩm Kênh nghe nhìn Kênh giao tiếp trực tiếp: Kênh thông tinkhông chính thức: *1.2.2. Các nguồn thông tin. Thông tin xuất phát từ nhiều nguồn tin khác nhau: 1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)Từ cấp trên Từ phòng ban -ngang cấp Từ các nguồn tin cấp dưới Nguồn tin bên ngoài,nội bộ *1.2.3. Các đối tượng của thông tin. Thông tin luôn có đối tượng cho biết về một điều gì đó nhất định. Đối tượng của thông tin rất phong phú và đa dạng 1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)*1.2.4. Các chủ thể thông tin. Là người sở hữu thông tin, cung cấp thông tin hoặc đơn giản là người truyền tin, người đưa tin. 1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)*1.2.5. Mục tiêu của thông tin Mục tiêu của thông tin là để biết chuyện gì xảy ra, để hiểu chuyện xảy ra như thế nào, có ý nghĩa gì và mục tiêu hành động: thông tin gợi mở ra biện pháp hành động và thúc đẩy hành động một cách chính xác, hiệu quả, chất lượng. 1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)* Thông tin quản lý luôn đòi hỏi phải có người gửi và người nhận thông điệp.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)Đặc điểm của thông tin đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý.1.3Tính địa chỉ:1.3.1* Người truyền tin phải chuẩn xác, vật mang tin phải phù hợp và giải mã phải chính xác, phải đảm bảo người nghe hiểu đúng ý đồ của mình.I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)Tính hiểu rõ.1.3.2Đặc điểm của thông tin đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý.1.3* Thông tin quản lý chỉ bao gồm những thông điệp hữu ích (có liên quan và tác động) đối với hệ thống quản lý. Đặc điểm này, đòi hỏi người cán bộ phải biết chắt lọc, tiếp nhận, xử lý, truyền đạt những thông tin thật sự cần thiết cho đơn vị mình.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)Đặc điểm của thông tin đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý.1.3Tính hữu ích.1.3.3.* 1.4.1. Thông tin vừa là đối tượng vừa là nguyên liệu đầu vào, vừa là hình thức thể hiện sản phẩm của lao động lãnh đạo, quản lý. Đầu vào của quá trình lao động là những thông tin, đầu ra của quá trình lao động lãnh đạo quản lý là những quyết định, công văn, báo cáo, chỉ thị, là những sản phẩm dưới dạng thông tin. Vai trò của thông tin trong LĐ,QL.1.41. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)* 1.4.2. Thông tin gắn liền với quyền lực lãnh đạo, quản lý. Thông tin vừa là phương tiện, vừa là công cụ của quá trình lãnh đạo quản lý. Vai trò của thông tin trong LĐ,QL.1.41. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)*- Yêu cầu đối với thông tin: + Thông tin phải chính xác, khách quan, công việc được giải quyết đúng đắn. + Nếu thiếu thông tin hoặc thông tin sai lệch sẽ ảnh hưởng đến kết quả công việc. * Giải quyết phiến diện. * Không đáp ứng yêu cầu công tác. Vai trò của thông tin trong LĐ,QL.1.41. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)* 1.4.3. Thông tin có giá trị ngày càng cao, đóng góp ngày càng nhiều vào giá trị của tổ chức. Trong thời đại thông tin hiện nay, bản thân thông tin có trị ngày càng tăng cao. Người cán bộ lãnh đạo quản lý phải nắm bắt được các thông tin, kinh tế, chính trị, xã hội, phải biết đánh giá và phân loại thông tin. Vai trò của thông tin trong LĐ,QL.1.41. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt)* 1.5.1. Theo hình thức thể hiện của thông tin. Theo cách phân loại này, có:1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt) Phân loại thông tin quản lý.1.5TT Chữ viếtTT Lời nóiTT = các phương tiện khác*TT LờinóiƯu điểm: truyền đạt nhanh, hiệu quả cao.Nhược điểm: thiếu chuẩn xác, tính pháp lý thấp.*TT chữ viếtƯu điểm: rõ ràng, tránh sai lạc, có thể kiểm soát được, người gửi và người nhận có điều kiện nghiên cứu kỹ thông tin.Nhược điểm: soạn thảo lâu, mất nhiều thời gian.*Thông tin = các phương tiện khác(không dùng lời nói)Ngônngữcơ thểNhữngphươngtiện khácCử chỉThái độNét mặtÁnh mắtHình ảnhSơ đồKý hiệuQui ước*1.5.2. Theo chiều của thông tin trong hệ thông quản lý. Theo tiêu chí này, có thông tin chỉ thị (thông tin xuống dưới) và thông tin báo cáo (thông tin lên trên), thông tin ngang và đan chéo. 1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt) Phân loại thông tin quản lý.1.5*1.5.3. Theo tính chất chính thức. - Thông tin chính thức là thông tin được phát đi theo những quy định của tổ chức chính thức. - Thông tin không chính thức là những thông tin được hình thành và lan truyền theo các quan hệ không chính thức. 1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt) Phân loại thông tin quản lý.1.5*Thông tin không chính thức có một số đặc điểm cần chú ý: + Là dạng thông tin được hình thành và truyền đạt một cách tự nhiên trong tổ chức. + Tốc độ truyền nhanh, thậm chí nhanh hơn kênh chính thức. + Sức thuyết phục cao vì nó truyền đạt rất tự nhiên và thường truyền đạt trong nhóm có quan hệ tin cậy nhau. + Dễ bóp méo trong quá trình truyền tin.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt) Phân loại thông tin quản lý.1.5* 1.5.4. Theo quan hệ với hệ thống. - Thông tin bên trong là những thông tin phục vụ cho bản thân công tác quản lý, bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, hiệu lực của tổ chức. - Thông tin với bên ngoài bao gồm thông tin từ môi trường vào tổ chức và thông tin từ tổ chức ra môi trường.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ. (tt) Phân loại thông tin quản lý.1.5* 2.1.1. Nhu cầu thông tin về đối tượng bị lãnh đạo, quản lý. Nhu cầu thông tin về đối tượng này thể hiện rõ ở nhu cầu phải thu thập, xử lý thông tin nhân khẩu học, thông tin kinh tế, xã hội, văn hóa và lối sống của người dân, gia đình, tổ chức, cộng đồng ở cơ sở. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.1. Nhu cầu về các loại thông tin đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.*2.1.2. Nhu cầu thông tin về đường lối, chủ trương, cơ chế, chính sách. Việc xây dựng nhà nước pháp quyền và sống theo Hiến pháp, pháp luật đặt ra yêu cầu cao đối với việc nắm bắt thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về đường lối, chủ trương, cơ chế, chính sách. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.1. Nhu cầu về các loại thông tin đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.* 2.1.3 Nhu cầu thông tin về các nhóm đối tượng. Lãnh đạo, quản lý liên quan đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau do vậy cần phải thu thập, xử lý thông tin về các nhóm đối tượng đó. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.1. Nhu cầu về các loại thông tin đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.*2.1.4. Nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội. Lãnh đạo, quản lý nhằm cải thiện đời sống kinh tế - xã hội do vậy nhu cầu về tinh hình kinh tế xã hội nói chung của đất nước và của cơ sở là rất cấp thiết. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.1. Nhu cầu về các loại thông tin đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.* 2.2.1. Nhu cầu thu thập thông tin một cách khoa học. Thông tin rất đa dạng. Do vậy, cần phải thu thập một cách khoa học để có được thông tin chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.2. Nhu cầu thu thập, xử lý thông tin một cách khoa học.* 2.2.2. Nhu cầu xử lý thông tin một cách khoa học. Thông tin thu được cần phải được xử lý một cách khoa học, tức là cần áp dụng các phương pháp phân loại, so sánh, đối chiếu,. xử lý bằng các phương pháp thống kê và các phương pháp định tính cùng các loại phương pháp khác. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.2. Nhu cầu thu thập, xử lý thông tin một cách khoa học.* 2.3.1. Quy trình thu thập thông tin. Quy trình thu thập và xử lý thông tin đóng vai trò quyết định tới chất lượng thông tin. Quy trình thu thập thông tin bao gồm các bước cơ bản sau: 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.3. Quy trình thu thập và xử lý thông tin.* + Xác định nội dung thông tin cần thu thập. + Xác định đối tượng cung cấp thông tin: + Xác định phương pháp thu thập thông tin: + Xây dựng các bộ công cụ để thu thập thông tin: + Lựa chọn nhân sự thu thập thông tin. + Tổ chức thu thập thông tin. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.* 2.3.2. Quy trình xử lý thông tin. Việc xử lý và phân tích dữ liệu đòi hỏi phải tuân thủ quy trình chặt chẽ. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra quy trình xử lý dữ liệu như sau: 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.3. Quy trình thu thập và xử lý thông tin.*+ Mã hóa thông tin. + Biên tập dữ liệu + Nhập dữ liệu máy tính (slide 65)+ Chiết xuất dữ liệu + Làm sạch dữ liệu 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.3. Quy trình thu thập và xử lý thông tin.* 2.4.1. Kỹ năng xác định loại thông tin cần thiết. Để xác định loại thông tin cần thiết cần phải rèn luyện kỹ năng như: - Kỹ năng nắm chắc mục đích, yêu cầu 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.4. Kỹ năng thu thập thông tin* - Kỹ năng phân loại thông tin - Kỹ năng phân loại hình thức thông tin định lượng và thông tin định tính - Kỹ năng xác định loại thông tin theo mức độ: 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.4. Kỹ năng thu thập thông tin* 2.4.2. Kỹ năng xác định nguồn thông tin Để thu thập thông tin cần xác định rõ thông tin đó từ đâu, tức là nguồn tin. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.4. Kỹ năng thu thập thông tin* 2.4.3. Kỹ năng lựa chọn phương pháp thu thập thông tin.- Điều tra bằng bảng hỏi.- Phỏng vấn sâu cá nhân. - Thảo luận nhóm tập trung.- Phân tích tài liệu sẳn có.2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.4. Kỹ năng thu thập thông tin* 2.4.4. Kỹ năng quan sát trực tiếp bằng các giác quan. Trong lãnh đạo, quản lý, quan sát là hoạt động thu thập thông tin qua việc sử dụng các giác quan và phương tiện hỗ trợ để thu được những thông tin quản lý. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.4. Kỹ năng thu thập thông tin* 2.4.5. Kỹ năng tìm đọc thông tin. - Tìm đọc thông tin từ báo. - Tìm đọc thông tin từ tạp chí. - Tìm đọc thông tin từ sách. - Tìm đọc thông tin từ mạng Internet 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.4. Kỹ năng thu thập thông tin* - Tìm đọc thông tin từ các báo cáo của các cơ quan chức năng. - Tìm đọc thông tin từ các báo cáo kết quả nghiên cứu đã được công bố công khai 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.4. Kỹ năng thu thập thông tin* 2.5.1. Kỹ năng ghi chép thông tin. Ghi chép là một kỹ năng quan trọng trong việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin. Có nhiều cách ghi chép khác nhau đã được sử dụng như: theo danh mục nội dung (list), theo bản đồ tư duy (mind map).2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.5. Kỹ năng xử lý thông tin.* 2.5.2. Kỹ năng mô tả, kể chuyện. Mô tả, kể chuyện là việc chọn lọc, trình bày thông tin về một điều gì đó sao cho có thể hình dung và hiểu được chi tiết, cụ thể về đối tượng nhất định. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.5. Kỹ năng xử lý thông tin.*2.5.3. Kỹ năng phân loại thông tin. Nếu phân loại dựa trên hình thức cố định, thì thông tin, tài liệu trong nghiên cứu định tính bao gồm hai loại cơ bản: dưới dạng văn tự và phi văn tự. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.5. Kỹ năng xử lý thông tin.* Nếu dựa vào nội dung phản ánh của thông tin, tài liệu thì có: tài liệu cá nhân và tài liệu xã hội. Nếu xét theo mức độ xử lý, phân tích, công bố thông tin, tài liệu được phân loại gồm: tài liệu đã được in ấn và tài liệu chưa được công bố. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.5. Kỹ năng xử lý thông tin.2.5.4. Kỹ năng sắp xếp, kết cấu thông tin. Là kỹ năng chọn lọc và sắp đặt thông tin vào những vị trí phù hợp, gọi là chọn đúng từ, đúng chữ, đúng bối cảnh. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.5. Kỹ năng xử lý thông tin.*2.5.5. Kỹ năng giải nghĩa thông tin. Đó là những thông tin thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn cá nhân, thảo luận nhóm, hoặc dựa vào tài liệu sẵn có 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.5. Kỹ năng xử lý thông tin.*Đối với những thông tin dạng này cần giải nghĩa theo các phương pháp, kỹ năng sau: + Phương pháp gần đúng liên tục. + Phương pháp minh họa. + Phương pháp so sánh phân tích 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.5. Kỹ năng xử lý thông tin.* 2.5.6. Kỹ năng xử lý thống kê thông tin: xử dụng các phép tính để tính trung bình, số cực đại, cực tiểu, tỷ lệ phần trăm. Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý việc sử dụng thống kê để phân tích dữ liệu đóng vai trò quan trọng, đảm bảo cho việc đề ra các quyết định quản lý có hiệu quả. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.5. Kỹ năng xử lý thông tin.*Tầm quan trọng của thống kê trong xử lý thông tin quản lý được thể hiện như sau: + Phân tích thống kê cho phép tóm tắt, mô tả dễ dàng hiện trạng của một sự kiện, nhóm xã hội. + Cho phép phân tích thông tin dưới dạng so sánh. + Cho phép giải thích số liệu một cách khách quan. + Cho phép khái quát hóa kết quả nghiên cứu. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.*2.5.7. Kỹ năng xây dựng biểu đồ Là hình thức trình bày mô tả sự khác biệt giữa các giá trị. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.5. Kỹ năng xử lý thông tin.* 2.5.8. Kỹ năng kiểm chứng thống kê. Kiểm chứng trong thống kê (hay còn gọi là kiểm định) dữ liệu là một khả năng quan trọng trong xử lý và trình bày dữ liệu. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.5. Kỹ năng xử lý thông tin.*2.5.9. Kỹ năng trích dẫn thông tin: Trích dẫn thông tin (hay con gọi là trích dẫn tài liệu) là phương pháp được chuẩn hóa trong việc ghi nhận những nguồn tin và ý tưởng được trình bày trong các báo cáo, kết quả xử lý thông tin quản lý, theo đó người đọc có thể xác định rõ từng thông tin được trích dẫn, tham khảo. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.5. Kỹ năng xử lý thông tin.*2.5.10. Kỹ năng trình bày thông tin. Kỹ năng trình bày thông tin bao gồm kỹ năng lựa chọn thông tin, xắp xếp và kết cấu thông tin và trình bày dưới nhiều hình thức như: viết, nói hoặc sơ đồ hóa bằng hình ảnh, hình vẽ. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.5. Kỹ năng xử lý thông tin.*2.6.1. Lãnh đạo, quản lý việc xác định mục tiêu thu thập, xử lý thông tin. 2.6.2. Lãnh đạo, quản lý việc xây dựng kế hoạch thu thập, xử lý thông tin. 2.6.3. Lãnh đạo, quản lý việc thực hiện kế hoạch. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.6. Cán bộ lãnh đạo, quản lý việc thu thập, xử lý thông tin. *2.6.4. Lãnh đạo, quản lý việc xử lý thông tin thu được 2.6.5. Lãnh đạo, quản lý việc phổ biến thông tin. 2.6.6. Lãnh đạo, quản lý sử dụng thông tin đã được thu thập, xử lý. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.6. Cán bộ lãnh đạo, quản lý việc thu thập, xử lý thông tin. *2.7.1. Các yếu tố làm nhiễu, làm sai lệch thông tin. 2.7.2. Sự cần thiết phải có tính chọn lọc, phê phán khi thu thập xử lý thông tin. 2.7.3. Kỹ năng đặt câu hỏi kiểm chứng 2.7.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng thông tin. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.7. Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin có chọn lọc phê phán. *2.7.5. Kỹ năng đánh giá tính chính xác của thông tin. 2.7.6. Kỹ năng đánh giá tính khách quan. 2.7.7. Kỹ năng đánh giá tính hiệu lực. 2.7.8. Kỹ năng đánh giá tính tin cậy của thông tin. 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.7. Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin có chọn lọc phê phán. *2.8.1. Thông tin khoa học. 2.8.2. Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin đầu vào của quá trình ra quyết định. 2.8.3. Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trong quá trình ra quyết định 2. NHU CẦU VÀ CÁC KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ.2.8. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dựa trên cơ sở thông tin khoa học. *2.8.4. Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin khoa học về đầu ra quyết định. 2.8.5. Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trong quá trình kiểm tra giám sát ./.2.