Quy trinh tieng anh la gi

“Quy trình sản xuất” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh Kinh tế: manufacturing process
Ví dụ: □ các thiết bị sản xuất đề cập đến các công cụ và máy móc được sử dụng trong qui trình sản xuất.
production equipment refers to the tools and machinery used in the manufacturing process.

Quy trình viết tiếng Anh là một phương pháp giúp bạn bắt đầu học viết và giúp bạn tổ chức sắp xếp ý tưởng cho bài văn.

Bạn đang xem: Quy trình tiếng anh là gì

Trước khi bắt đầu viết, bạn cần phải nghĩ bạn định viết gì. Sau đó bạn cần tổ chức ý kiến của bạn. Khi bạn đã tổ chức ý kiến hoàn chỉnh, bạn viết bản nháp đầu tiên. Sau đó, bạn chỉnh sửa và cải thiện bài viết. Cuối cùng, sửa lại bản nháp đầu tiên và viết bài hoàn chỉnh.

Có 4 bước trong Quy trình viết:

1. Trước khi viết: Nghĩ về ý tưởng

Trước khi viết, bạn cần phải nghĩ những ý tưởng bạn định viết gì.

Đôi khi khó có thể nghĩ được bạn sẽ viết gì. Do vậy có bốn cách thông dụng giúp bạn nghĩ ra những ý tưởng mới.

Brainstorming – Động não

Trật tự không gian nghĩa là viết về những đồ vật theo trật tự mà chúng được sắp đặt. Khi bạn viết mô tả một vật trông như thế nào hay đi đâu, bạn cần sử dụng trật tự không gian.

Ví dụ, bạn có thể mô tả một vật từ trên xuống dưới, từ gần tới xa, từ phải sang trái…

Đây là một ví dụ sử dụng trật tự không gian để mô tả bộ áo váy từ trên xuống dưới:

The dress has a white collar.It has long sleeves.It has a wide belt.The skirt part of the dress is straight and narrow.The dress is short. It does not fall below the knees.

3. Drafting – Viết nháp

Trong bản viết nháp đầu tiên, bạn lấy ý tưỏng của mình và viết thành câu trong một trật tự nhất định. Bản viết nháp đầu tiên của bạn sẽ không hoàn hảo. Nó sẽ không phải là bài viết cuối cùng. Nên không cần lo lắng nhiều về lỗi chính tả hay ngữ pháp. Mục tiêu của bạn VIẾT. Bạn sẽ chỉnh lỗi ở bản nháp thứ hai.

Khi bạn viết một câu chuyện, một bức thư, hay mô tả, tốt nhất là bạn viết toàn bộ bài văn từ đầu đến cuối không dừng lại. Sau khi bạn đã xong bản nháp đầu tiên, thì bạn đọc lại và chỉnh sửa.

Đây là ví dụ bản nháp đầu tiên về chuyến đi ngắn tới Victoria. Bạn có thể thấy có nhiều lỗi trong bài văn. Lỗi trong bản nháp đầu tiên là không quan trọng. Điều quan trọng là bạn viết được.

Xem thêm: Vì Sao Đến Năm 1432 Người Khơ Me Phải Bỏ Ăng Co Về Phía Nam Biển Hồ

I taked a ferry to the island. I drove the car from the ferry to the centre of the town Got a bedroom on a hotel. We had dinner in a nice restaurant and we went to a music concert and we walked along the beach after the concert. I went to Bed at midnight then I had breakfast in the hotel. At the end I took the ferry home but I visited a beautiful garden before t I drove to the ferry.

Khi bạn kết thúc bản nháp đầu tiên, bạn có thể chỉnh sửa bài viết. Bạn có thể sắp xếp lại câu và thêm bớt thông tin và bạn có thể sửa lỗi.

4. Revising & editing – Xem lại và chỉnh sửa

Sau khi bạn viết đoạn bản nháp đầu, bạn cần đọc lại lần nữa. Bạn sẽ thấy một số lỗi và một số câu cần thay đổi. Bản nháp thư hai để bạn thay đổi bài viết và sửa lỗi. Sau khi bạn dã thực hiện mọi thay đổi và sửa chữa, bạn sẽ có bài viết cuối cùng.

Hãy nhìn vào ví dụ dưới đây xem chúng tôi chỉnh sửa bài viết về chuyến đi ngắn tới Victoria như thế nào.

Bản nháp đầu

I taked a ferry from Vancouver to Victoria. I drove the car from the ferry to the centre of the city Got a bedroom on a hotel. We had dinner in a nice restaurant and we went to a music concert and we walked along the beach after the concert. I went to Bed at midnight then I had breakfast in the hotel. At the end I took the ferry back to Vancouver but I visited a beautiful garden before I drove to the ferry.

Chỉnh sửa

We took a ferry from Vancouver to Victoria. We drove the car from the ferry to the centre of the city. We rented a room in a hotel. We had dinner in a nice restaurant . We went to a music concert, and after the concert we walked along the beach. We went to bed at midnight and woke up at 8 in the morning. We had breakfast in the hotel. We visited a beautiful garden before we drove to the ferry to go back to Vancouver.

Bản hoàn chỉnh

We took a ferry from Vancouver to Victoria. We drove the car from the ferry to the centre of the city. We rented a room in a hotel. We had dinner in a nice restaurant. We went to a music concert, and after the concert we walked along the beach. We went to bed at midnight and woke up at 8 in the morning. We had breakfast in the hotel. We visited a beautiful garden before we drove to the ferry to go back to Vancouver.

Bạn cần viết theo trật tự thời gian sao cho người đọc có thể hiểu điều gì đã xảy ra. Nếu bạn kể một câu chuyện không có trật tự thời gian, người đọc sẽ bị bối rối.

Đây là một ví dụ sử dụng trật tự thời gian để kể về một chuyến đi ngắn tới Victoria.

Took a ferry to the islandDrove the car from the ferry to the centre of the town on the islandGot a room at a hotel in the townHad dinner at a nice restaurantWent to a music concertWalked along the beachafter the concertWent to bed at midnightHad breakfast in the hotelVisited a gardenDrove to the ferryTook the ferry home from the island

Theo MEC Việt Nam