Sách giáo khoa toán 12 đại số pdf

Sách giáo khoa Giải tích 12 cơ bản, sách scan file quá lớn các bạn tải về, không có bản xem trước.
Mục Lục

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chương II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Chương III. Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng

Chương IV. SỐ PHỨC
xem online

-
DOWNLOAD

Video liên quan