Sách tiếng Anh iSMART lớp 1

Bộ sáchTiếng anh lớp 1 Smart Start ( gồm Student's book, Workbook, Notebook) là một trong 6 bộ sách được Bộ giáo Dục và Đào tạo Việt Nam chọn là sách dạy tiếng anh chuẩn cho các em học sinh cấp tiểu học. Đây là bộ sáchdành cho những người những em học sinh lớp 1. Nó đã được phát triển bởi một đội ngũ các nhà văn và giáo viên quốc tế và Việt Nam giàu kinh nghiệm để hoàn toàn phù hợp với lớp học Việt Nam. I-Learn Smart Start 1 là cuốn đầu tiên trong bộ giáo trình tiếng Anh 12 cấp độ dành cho học sinh Việt Nam.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

AND DOWNLOAD THÊM:

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH BỔ TRỢ

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẬP VIẾT

CLICK LINK DOWNLOAD FLASH CARD

CLICK LINK DOWNLOAD FLASHCARD LỚP 1,2,3,4,5

Video liên quan