So sánh m với căn m

Cho M = 2 - 5 căn x/ căn x +3. So sánh M và căn M. Với x>=0, x khác 9

quy đồng và rút gọn ta được $P=\dfrac{4\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$ ta có $\sqrt{x}+1>4\sqrt{x} \ge 0 \longleftrightarrow \dfrac{1}{3} > \sqrt{x} \ge 0$ điều này đúng với đk ban đầu của $x$ do đó $0 \le P<1$

nên $\sqrt{P} > P \ge 0$

Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2015