So sánh quang điện trong và quang điện ngoài

Answers ( )

 1. -Điểm giống nhau giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài là chỉ xảy ra khi electron hấp thu một proton có năng lượng đủ lớn.

  -Hiện tượng quang điện ngoài khác hiện tượng quang điện trong ở chỗ có electron bắn ra khỏi mặt khối chất khi chiếu ánh sáng thích hợp vào khối chất đó.

  -Hiện tượng quang điện trong khác hiện tượng quang điện ngoài ở chỗ tạo các êlectron dẫn, khi chất bán dẫn được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng thích hợp.

 2. -Mở ra khả năng biến năng lượng ánh sáng thành điện năng

  -Bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện ngoài thường nhỏ hơn bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện trong

  -Phải có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện hoặc giới hạn quang dẫn

  -Quang điện trong chỉ giải phóng electron lên vùng dẫn để chất bán dẫn trở nên dẫn điện chứ không làm bứt electron ra khỏi chất bị chiếu sáng

Answers ( )

 1. Đáp án:

  + Giống nhau: đều là chiếu bức xạ (ánh sáng) vào vật

  + Khác nhau:

  Hiện tượng quang điện trong: electron bứt khỏi mối liên kết nhưng vẫn trong vật

  Hiện tượng quang điệnngoài: electron bứt khỏi mối liên kết và ra khỏi vật

 2. Đáp án:

  -Mở ra khả năng biến năng lượng ánh sáng thành điện năng

  -Bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện ngoài thường nhỏ hơn bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện trong

  -Phải có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện hoặc giới hạn quang dẫn

  -Quang điện trong chỉ giải phóng electron lên vùng dẫn để chất bán dẫn trở nên dẫn điện chứ không làm bứt electron ra khỏi chất bị chiếu sáng

  Giải thích các bước giải:

Hiện tượng quang điện là gì?

Các khái niệm liên quan đến hiện tượng này gồm hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài. Dưới đây là từng khái niệm cụ thể:

Hiện tượng quang điện là gì?

Quang điện trong là gì?

Đó là hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết thành các electron dẫn. Các electron được giải phóng sẽ tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào việc dẫn điện. Đối với hiện tượng này thì các electron không bị bật ra ngoài mà chỉ chuyển động trong vật thể bán dẫn.

Hiện tượng quang điện ngoài là gì?

Đây chính là hiện tượng ánh sáng khiến các electron bật ra khỏi bề mặt kim loại. Hiện tượng này thường được gọi tắt là hiện tượng quang điện.


Có thể bạn quan tâm:⚡️ Dòng điện trong chất khí & bản chất dòng điện trong chất khíÁp suất chất lỏng là gì? Công thức, đơn vị như thế nào?