Sự bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào vì sao khi trồng cây người ta phải phớp bớt lá

a)Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ và diện tích mặt thoáng của chất lỏng như thế nào?

b)Vì sao khi trồng cây ng ta hay vạt bớt lá?

Video liên quan