Supervised là gì

Nghĩa là gì: supervise supervise /'sju:pəvaiz/
  • ngoại động từ
    • giám sát

Video liên quan