Chủ đề: 1918)

Có 6 bài viết

Đề bài - bài 4 trang 32 sbt sử 11
Đề bài - bài 4 trang 32 sbt sử 11

Mĩ đổ bộ vào châu Âu, chớp thời cơ Anh - Pháp phản công. Đồng minh của Đức đầu hàng: Bungari (29/9), Thổ Nhĩ Kỳ (30/10), Áo - Hung (2/11). Đề bài ...

Đề bài - theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu
Đề bài - theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu "đánh đổ mãn thanh" của cuộc cách mạng tân hợi?

- Từ những khẩu hiệu trên cho thấy điểm mới của phong trào Ngũ tứ: mục tiêu đấu tranh không phải chỉ nhằm vào triều đình phong kiến Mãn Thanh như cuộc ...

Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước đông nam á
Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước đông nam á

+ Ở Cam-pu-chia, các cuộc đấu tranh yêu nước liên tiếp nổ ra trong những năm 1918 - 1920, 1926,... đặc biệt là phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tư sản ...

Đề bài - nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất?
Đề bài - nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất?

- Duyên cớ: Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát. Quân phiệt Đức, Áo-Hung chớp lấy cơ hội này để gây chiến tranh. ...

Nước việt nam giữa thế kỉ xix - trước cuộc xâm lược của tư bản pháp
Nước việt nam giữa thế kỉ xix - trước cuộc xâm lược của tư bản pháp

=> Yêu cầu lịch sử: thống nhất đất nước, tạo điều kiện cho nên kinh tế hàng hóa và thị trường dân tộc phát triển, giải phóng sức sản xuất và cải ...

Đề bài - nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
Đề bài - nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

- Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng ...