Chủ đề: Bài Tập

Có 1,146 bài viết

Đề bài - bài 2 trang 299 sgk vật lí 10 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 299 sgk vật lí 10 nâng cao

Một lượng khí không đổi ở trạng thái 1 thể tích\({v_1}\), áp suất\({p_1} \) , dãn đẳng nhiệt đến trạng thái 2 có thể tích \({V_2} = 2{V_1}\) và áp suất ...

Đề bài - bài 3 trang 291 sgk vật lí 10 nâng cao
Đề bài - bài 3 trang 291 sgk vật lí 10 nâng cao

Người ta cọ xát một miếng sắt dẹt khối lượng 100g trên một tấm gỗ. Sau một lát thì thấy miếng sắt nóng lên thêm \({12^0}C\). Hỏi người ta đã tốn một ...

Đề bài - bài 3 trang 254 sgk vật lý lớp 10 nâng cao
Đề bài - bài 3 trang 254 sgk vật lý lớp 10 nâng cao

Một thanh trụ đường kính 5cm làm bằng nhôm có modun Y-ăng là \(E = {7.10^{10}}Pa\) thanh này đặt thẳng đứng lên một đế rất chắc chắn để chống đỡ một ...

Đề bài - bài 3 trang 230 sgk vật lý lớp 10 nâng cao
Đề bài - bài 3 trang 230 sgk vật lý lớp 10 nâng cao

0,1 mol khí ở áp suất \({p_1} = 2atm\), nhiệt độ \({t_1} = {0^0}C\) có thể tích \({V_1} = 1,12l\) (biểu diễn bởi điểm B trên hình 45.2) . Làm cho khí nóng lên đến ...

Giải bài 6 trang 70 sgk hình học 10 nâng cao
Giải bài 6 trang 70 sgk hình học 10 nâng cao

\(\eqalign{& \overrightarrow b = n\overrightarrow e + \overrightarrow f = (4n + 1\,;\,n + 4)\cr&\overrightarrow i + \overrightarrow j = (1\,;\,1) \cr& (\overrightarrow b \,;\,\overrightarrow i + ...

Đề bài - giải bài 15 trang 64 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - giải bài 15 trang 64 sgk hình học 10 nâng cao

\(\eqalign{& \cos A = {{{b^2} + {c^2} - {a^2}} \over {2bc}} \cr&= {{{{13}^2} + {{15}^2} - {{12}^2}} \over {2.13.15}} = {{25} \over {39}} \cr& \Rightarrow \,\,\widehat A \approx {50^0} \cr} \) Đề ...

Bài 3 trang 43 sgk hình học 10 nâng cao
Bài 3 trang 43 sgk hình học 10 nâng cao

\( \Rightarrow {\sin ^2}\alpha + {\cos ^2}\alpha \) \(= {\left( {\dfrac{{AC}}{{BC}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{{AB}}{{BC}}} \right)^2}\) \( = \dfrac{{A{C^2} + A{B^2}}}{{B{C^2}}} = ...

Đề bài - bài 32 trang 31 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 32 trang 31 sgk hình học 10 nâng cao

\(\Leftrightarrow \,\,\left\{ \matrix{k = {l \over 2} \hfill \cr- 4 = - 5l \hfill \cr} \right.\,\, \Leftrightarrow \left\{ \matrix{k = {2 \over 5} \hfill \crl = {4 \over 5} \hfill \cr} \right.\) ...

Đề bài - hãy nêu nguyên nhân vì sao số lượng cá thể của quần thể sinh vật luôn thay đổi và nhiều quần thể sinh vật không tăng trưởng theo tiềm năng sinh học?
Đề bài - hãy nêu nguyên nhân vì sao số lượng cá thể của quần thể sinh vật luôn thay đổi và nhiều quần thể sinh vật không tăng trưởng theo tiềm năng sinh học?

Về lí thuyết, nếu nguồn sống của môi trường rất dồi dào và hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của các cá thể, không gian cư trú của quần thể không bị giới ...

Đề bài - dựa vào đâu mà menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm trên lại phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử
Đề bài - dựa vào đâu mà menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm trên lại phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử

Menđen cho rằng các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm trên lại phân ly độc lập trong quá trinh hình thành giao tử. Vì sự biểu hiện của tính trạng này ...

Đề bài - quan sát vỏ quả của các quả khô khi chín, tìm xem chúng có đặc điểm khác nhau nào mà phân biệt thành 2 nhóm quả khô? hãy họi tên 2 nhóm đó...
Đề bài - quan sát vỏ quả của các quả khô khi chín, tìm xem chúng có đặc điểm khác nhau nào mà phân biệt thành 2 nhóm quả khô? hãy họi tên 2 nhóm đó...

Quan sát vỏ quả của các quả khô khi chín, tìm xem chúng có đặc điểm khác nhau nào mà phân biệt thành 2 nhóm quả khô? Hãy họi tên 2 nhóm đó. Đề bài ...

Đề bài - xem h19.1 cho biết: tên các bộ phận ở lá, chức năng quan trọng nhất của lá là gì?
Đề bài - xem h19.1 cho biết: tên các bộ phận ở lá, chức năng quan trọng nhất của lá là gì?

- Chức năng quan trọng nhất của lá là quang hợp. Đề bài Xem H19.1 cho biết: - Tên các bộ phận ở lá. - Chức năng quan ...

Đề bài - quan sát h.12 đọc những câu dưới đây hãy điền tiếp.
Đề bài - quan sát h.12 đọc những câu dưới đây hãy điền tiếp.

Quan sát H.12 đọc những câu dưới đây hãy điền tiếp. Đề bài Quan sát H.12 đọc những câu dưới đây hãy điền tiếp. - ...

Đề bài - điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp: rễ cọc, rễ chùm.
Đề bài - điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp: rễ cọc, rễ chùm.

- Rễ cọc có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa Đề bài ...

Video hướng dẫn giải - soạn bài những đứa trẻ - ngắn gọn nhất
Video hướng dẫn giải - soạn bài những đứa trẻ - ngắn gọn nhất

- Khi đại tá Ốp-xi-an-ni-cốp bất chợt xuất hiện, mắng: Đứa nào gọi nó sang?, Go-rơ-ki viết: Tức thì cả mấy đứa trẻ lặng lẽ bước ra khỏi chiếc xe và ...

Đề bài - hãy nêu ý nghĩa của cuộc vận động
Đề bài - hãy nêu ý nghĩa của cuộc vận động "toàn dân dùng muối iốt”

Khi thiếu iốt trong khẩu phần ăn hàng ngày, tirôxin không tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến ...

Đề bài - trình bày điểm khác nhau giữa phân hệ giao cảm và đối giao cảm.
Đề bài - trình bày điểm khác nhau giữa phân hệ giao cảm và đối giao cảm.

Các nhân xám ở sừng bên tuỷ sống (từ đốt tuỷ ngực I đến đốt tuỷ thắt lưng III) Đề bài Trình bày điểm khác nhau ...

Đề bài - để hiểu rõ chức năng của tiểu não, có thể tiến hành các thí nghiệm sau
Đề bài - để hiểu rõ chức năng của tiểu não, có thể tiến hành các thí nghiệm sau

Qua 2 thí nghiệm trên ta có thể kết luận về chức năng của tiểu não là: điều hòa và phối hợp các cử động phức tạp của cơ thể. Đề bài ...

Đề bài - quan sát hình 41, dùng mũi tên →  chỉ các thành phần cấu tạo của các lớp biểu bì, lớp bì,lớp mỡ dưới da trong sơ đồ sau đây
Đề bài - quan sát hình 41, dùng mũi tên → chỉ các thành phần cấu tạo của các lớp biểu bì, lớp bì,lớp mỡ dưới da trong sơ đồ sau đây

Quan sát hình 41, dùng mũi tên chỉ các thành phần cấu tạo của các lớp biểu bì, lớp bì,lớp mỡ dưới da trong sơ đồ sau đây: Đề bài ...

Đề bài - chọn câu trả lời đúng nhất: hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan?
Đề bài - chọn câu trả lời đúng nhất: hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan?

d) Phần vỏ và phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận. Đề bài Chọn câu trả lời ...