Chủ đề: fwdfwdfwd

Có 1 bài viết

fwdfwdfwd là gì - Nghĩa của từ fwdfwdfwd
fwdfwdfwd là gì - Nghĩa của từ fwdfwdfwd

fwdfwdfwd có nghĩa làEmail, thường là với nội dung giật gân hoặc dễ thương, được chuyển tiếp nhiều lần, thường là bởi bạn bè và gia đình. Thường chứa ...